آلفاباکس 

بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل در شهرهای گرگان و بستک

بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل در شهرهای گرگان و بستکدسته: روان شناسی
بازدید: 12 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 47 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 56

ترقی و پویایی و اعتلای هر جامعه ای جز در داشتن عناصر و اعضایی سالم و کارآمد در آن اجتماع نمی باشد افرادی که علاوه بر وضعیت جسمانی مناسب از لحاظ وضعیت روحی و روانی نیز در حد متعادل و مطلوبی باشند

 

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل در شهرهای گرگان و بستک

 

ترقی و پویایی و اعتلای هر جامعه ای جز در داشتن عناصر و اعضایی سالم و کارآمد در آن اجتماع نمی باشد افرادی که علاوه بر وضعیت جسمانی مناسب از لحاظ وضعیت روحی و روانی نیز در حد متعادل و مطلوبی باشند. بدون تردید تقارن سلامتی جسمانی و روانی اصلی ترین نتیجه اش داشتن جامعه ای شکوفا و با آتیه است. سلامت روانی مقوله ای بسیار حائز اهمیت است چرا که تأثیر روح و روان بر عملکرد جسمانی بر هیچ کس پوشیده نیست. در این راه بزرگان مذهبی ما و همچنین دانشمندان علوم پزشکی از دیر باز بر مبحث سلامت روان تأکید داشته اند.

مولوی علیه الرحمه می فرماید:

تن ز جان و جان ز تن مستور نیست   لیک کس را دید جان دستور نیست

لذا پرداختن به این بحث به دلیل اهمیتش لازم و ضروری می باشد. حداقل دانستن وضع موجود یک جامعه از لحاظ سلامت روان به افرادی که قصد برنامه ریزی برای آینده آن جامعه را دارند در برآورده های معقولانه کمک خواهند کرد

 

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل در شهرهای گرگان و بستک , بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل در شهرهای گرگان و بستک , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
سالمندان ,روانی ,ساکن ,سلامت ,فایل ,جامعه ,سالمندان ساکن ,سلامت روانی ,بررسی مقایسه ,خانه سالمندان ,شهرهای گرگان ,وضعیت جسمانی مناسب

كتاب SOS كمك برای والدین - راهنمای عملی تغییرو اصلاح رفتار كودك

كتاب SOS كمك برای والدین - راهنمای عملی تغییرو اصلاح رفتار كودك

كتاب SOS كمك برای والدین - راهنمای عملی تغییرو اصلاح رفتار كودكدسته: روان شناسی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 4963 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 323

این كتـاب، شـما را بـرای اداره كـردن دامنـه متنـوعی از مشـكلات رفتـاری رایج،راهنمایی خواهد كرد شما شاهد راه حلهایی خاص برای مشـكلاتی ماننـد مشكلات زیر خواهید بود کمک برای والدین راهنمای عملی تغییر و اصلاح رفتار کودک رویکرد رفتاری در خصوص پرورش و تربیت کودکان، برای درک آنان و کمک به تغییر آنها بسیار مفید

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

كتاب SOS كمك برای والدین - راهنمای عملی تغییرو اصلاح رفتار كودكبا توجه به طرفدار بودن این کتاب واینکه دسترسی ان برای علاقمندان مشکل می باشد کتاب الکترونیکی انرا با قیمت مناسبتر برای والدین قرار دادیم .

تقدیم به
كودكان و آنهایی كه رسالت تربیت كودكان را بر عهده دارند.

گاهی اوقات، تربیت كودكان بسیار دشوار است. چنانچه به كمك و مسـاعدت متخصص نیاز داشتید، درصدد كمك گرفتن از یـك متخصـص توانـا برآییـد. در فصل 22، چگونگی دسترسی به كمكهای حرفهای مورد بحث قرار گرفته است.  اغلب اوقات، مشاوران مطالعه كتابsos را دركناربهره گـرفتن از آمـوزش و مشاوره، توصیه میكنند.

این كتـاب، شـما را بـرای اداره كـردن دامنـه متنـوعی از مشـكلات رفتـاری رایج،راهنمایی خواهد كرد. شما شاهد راه حلهایی خاص برای مشـكلاتی ماننـد مشكلات زیر خواهید بود:

مشكلاتی كه والدین با آنها روبرو هستند:

•كودك سه ساله شما، هنگامی كه با خواسته او مخالفت میكنیـد، شــما را مــیزنــد. شــما ســرزنش كــردن و كتــك زدن را امتحــان كردهاید، اما این رفتار او بدتر شده است.

•هرگــاه شــما انجــام كــار ســادهای را از دختــر ده ســالهی خــود میخواهید، او پا سخی بیادبانه به شـما مـیدهـد و شـما از ایـن برخورد او ناراحت و عصبانی هستید. هنگامی كه بـرای او توضـیح میدهید كه پاسخش چقدر بیشرمانه و نامناسـب اسـت، شـما را مسخره میكند.

• شما ازصـبح روز تعطیـل آخـر هفتـه وحشـت داریـد. هـر هفتـه فرزندان دوازده و هشت ساله شما درحین تماشای تلویزیون با هم بگومگو و دعوا دارند. شما پیوسته به آنها اخطار مـیدهیـد كـه از دعوا ومشـاجره بپرهیزنـد. امـا در واقـع هـیچ ابـزار مـوثری بـرای پشتیبانی كردن از هشدارهای خود، در اختیار ندارید.

•دختر پنج ساله شما به تازگی قشـقرق بـه پـا مـیكنـد، او حتـی درمنزل دوستان و آشنایان همچنین میكنـد. شـما از رفتـار او و ازمعذرتخواهی و توجیه كردن رفتار او خسته شدهاید. امـا بـرای تغییر دادن او احساس درماندگی میكنید.

  رویكرد رفتاری در مورد پرورش و تربیت كودكـان، بـرای درك آنـان و كمـك كردن به تغییر آنها بسیار مفید است. رویكرد رفتاری چیسـت؟ تربیـت رفتـاری چیست؟ رویكرد رفتاری می گویدكه رفتـار خـوب و بـد هـر دو آمـو ختـه شـده هستند. همچنین این رویكرد اشاره دارد كه رفتار مـیتوانـد «یـادگیری زدایـی»  شده یا تغییر پیدا كند. تربیت رفتاری روشها، مهارتها، شیوههـا و راهبردهـای آزموده ای را به شما عرضه می كند تا در جهت بهبود رفتار كودك خود، از آنهـاSOS 24 كمك برای والدین استفاده كنید.

  شما میتوانید در مورد كمك به كودك خود جهت تغییر، خـوشبـین باشـید. روشهای رفتاری در تغییر تمامی انواع مشكلات رفتاری، بسـیار مفیـد هسـتند. مطالعات تحقیقاتی مربوط به كودكان كه در ایالات متحده و سایر كشورها انجـام شدهاند،50 تا90 درصد كاهش را در دامنه متنوعی از مشكلات رفتاری با استفاده از روشهای رفتاری نشان میدهند. من به عنوان یك والد و روان شناس، اعتماد فراوانی به این روشها دارم. در واقع، من تقریباً تمامی روشهای رفتاری توصیف شده در این كتـاب را در مـورد كودكـان خـودم بـه كـار بـردهام. یـادگیری ایـن مهارتها آسان است و آنها مؤثر واقع میشوند.


نام كتاب: SOS كمك برای والدین: راهنمای عملی تغییرو اصلاح رفتار كودك
مترجمان: دكتررضا رستمی (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران) ـ علی نیلوفری
ویراستار: خانم نفیسه ساور سفلی
ناشر: انتشارات تبلور (84012345)
شمارگان: 5000
تاریخ چاپ: بهار 87
لیتوگرافی: بهنورپرداز
چاپ: كامیاب
صحافی: سبحان

كتاب الکترونیکی SOS كمك برای والدین ، راهنمای عملی تغییرو اصلاح رفتار كودك

نوع فایل: PDF

سایز: 4.84MB

تعداد صفحه: 323


http://filenab.com/user-products-3413

 

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

برچسب ها : كتاب SOS كمك برای والدین - راهنمای عملی تغییرو اصلاح رفتار كودك , كتاب الکترونیکی SOS كمك برای والدین ، راهنمای عملی تغییرو اصلاح رفتار كودك ، نام كتاب SOS كمك برای والدین راهنمای عملی تغییرو اصلاح رفتار كودك ،مترجمان ،دﻛﺘﺮ رﺿﺎ رﺳﺘﻤﻲ ، ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ، ﻋﻠﻲ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮی ، وﻳﺮاﻳﺶ ﺳﻮم ،كمك برای والدین ، راهنمای عملی تغییرو اصلاح رفتار كودك


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
رفتار ,والدین ,اصلاح ,كودك ,عملی ,راهنمای ,برای والدین ,راهنمای عملی ,اصلاح رفتار ,عملی تغییرو ,رفتار كودك ,عملی تغییرو اصلاح ,تغییرو اصلاح رفتا

پاورپوینت ترومای عشق

پاورپوینت ترومای عشق

پاورپوینت ترومای عشقدسته: روان شناسی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 1443 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 31

با ظاهری زیبا و متفاوت ، قابل ویرایش ، هر اسلاید طراحی زیبا و جداگانه ای دارد که دارای 31 اسلاید می باشد درد هیجانی عمیق ناشی از آسیب و شکست در رابطه عاشقانه وقتی از دست دادن عشق بسیار پریشان کننده است به آن ترومای عشق می گویند

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

خرید

پاورپوینت ترومای عشق

 

با ظاهری زیبا و متفاوت ، قابل ویرایش ، هر اسلاید طراحی  زیبا و جداگانه ای دارد

دارای 31 اسلاید

شامل مطالب  زیر

درد هیجانی عمیق ناشی از آسیب و شکست در رابطه عاشقانه وقتی از دست دادن عشق بسیار پریشان کننده است به آن ترومای عشق می گویند.

ترومای عشق یک استرس روانشناختی است که اختلال هیجانی شدید و طولانی ایجاد می کند موجب اختلال در کارکرد تحصیلی، اجتماعی و شغلی فرد می شود و بر کیفیت زندگی فرد تاثیر میگذارد.

سندرم گروهی از نشانگان است که به شکل قابل پیش بینی نمود می یابد. سندرم: اختلال خواب، عصبی بودن، خاطرات و افکار مزاحم دردناک مرتبط با ترومای عشق، خشم، اجتناب از خاطرات مرتبط با ترومای عشق در همه افراد سندرم یکسان نیست.

عشق تجربه شگفت انگیزی است و به همان نسبت می تواند دردناک باشد

واکنش هیجانی پریشان کننده تر از شکست عاطفی (romantic relationship) است.

غم ارتباط واکنش هیجانی با شدت کمتر و کوتاه مدت تر است.

در غم ارتباط، شدت پریشانی کمتر و تاثیر کمی بر عملکرد اجتماعی و شغلی دارد.قبل ترومای عشق اختلال جداگانه شناخته نمی شد اما بعنوان زمینه ساز اختلال افسردگی و اضطراب، یا سازگاری مورد توجه قرار می گرفت.

اولین برخورد تجربه شوک انتظار مطلوب از ارتباط یا امنیت در ارتباط احساس وحشت، ترس و درماندگی مانند افراد شاهد ترومای مرگ( یا تهدید مرگ)

تروما:فرد پریشانی قابل ملاحظه هیجانی، روانشناختی و جسمی تجربه می کند(تپش قلب، لرزش، ناراحتی شکمی یا دل درد، تهوع، اسهال، گرگرفتگی یا لرز) و...

نوع فایل:PDF

1.40MBسایز:

تعداد صفحه: 31
 http://filenab.com/user-products-3413

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت ترومای عشق , ترومای عشق , پاورپوینت ترومای عشق , دانلود پاورپوینت ترومای عشق , پاورپوینت , دانلود پاورپوینت


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
ترومای ,پاورپوینت ,فایل ,هیجانی ,اختلال ,اسلاید ,پاورپوینت ترومای ,پریشان کننده ,بسیار پریشان ,قیمت فایل ,دانلود پاورپوینت ,بسیار پریشان کننده

روانشناسی بالینی

روانشناسی بالینی

روانشناسی بالینیدسته: روان شناسی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 8182 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 208

از عمر روانشناسی بالینی به عنوان یک رشته ی تخصصی و مستقل، بیش از یکصد سال مـی گـذرد تـاریخ آن بـا تکامـل روانشناسی مرضی آمیخته است و گذشته آن به زمان انسان اولیه می رسد در 208 صفحه اماده شده است

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

خرید

روانشناسی بالینی


فصل اول : کلیات  

روانشناسی بالینی در گذشته و حال  

روشهای مطالعه بیمار یهای روانی موقعی نضج گرفت که مسئله بیماری روانی، از خرافات و عقاید ماوراءالطبیعه مجزا شد.

روا نشناسی مرضی

بشر اولیه، امراض روانی را پدیدهای ماوراءالطبیعه می دانست. رو شهای درمـان ایـن گونـه بیمـاران کـه تصـور مـی شـد

دچار«جن زدگی» و ارواح خبیثه شده باشند، عبارت بود از سوراخ کردن جمجمه به منظـور آزاد کـردن روح پلیـد، و بـه

زنجیربستن، تنبیه جسمی، سوزاندن و انواع شکنجه های دیگر

در قرون ششم و هفتم قبل از میلاد، فیلسوفانی از قبیل طالس، اناکسیمنز، هراکلیتوس، اناکسـاگوراس و دمـاکریتوس در

مورد چگونگی طبیعت بشر و جهان، فرضیاتی عرضه کردند. کمی بعد از آن، بقراط( 460 تا 370 قبل از میلاد) در زمینـه

علم پزشکی تئوری هایی ارائه داد که بسیار نو و پیشرفته بود و بعدها اساس این علم قرار گرفت. بـه نظـر او مرکـز تمـام

فعالیت های بشر مغز است و هرگونه اختلالاتی در آن، سبب بروز امراض روانـی مـی شـود. او عقایـد خرافـی، معجـزات و

مسائل ماوراءالطبیعه را از بیماری مجزا ساخت و حمام، رژیم غذایی، گرفتن خون و موسیقی را علاج بیماریهـای روانـی

دانست. آنچه در نظریات بقراط حایز اهمیت می باشد این است که او بیماری را نه تنها از جنبه آنـاتومی، بلکـه از لحـاظ

عوامل شیمیایی و عاطفی نیز مورد مطالعه و بررسی قرار داد.

پیدایش روانشناسی بالینی

در سال 1838 اسکیرول برای اولین بار فرق میان پسیکوز و عقب ماندگی هوشی را مطرح سـاخت. پـیش از ایـن زمـان،

همه به این گونه افراد به چشم دیوانه می نگریستند. در آن زمان، تمایز بین این دو، که یکـی از دسـت رفـتن گنجـایش

هوشی به سبب ابتلا به بیماری روانی و دیگری عدم پیشرفت و تکامل گنجایش های اولیه است، اهمیت بسـزایی داشـت؛

چراکه کشف این موضوع، درمان افراد عقب مانده را از اشخاص مبتلا به پسیکوز جدا کرد.

اسکیرول متوجه شد که عقب ماندگی عقلی، درجات مختلفی دارد؛ البته خود او آنها را فقـط بـه دو دسـته تقسـیم کـرد.

اسکیرول تکلم را بهترین معیار برای تشخیص این گونه افراد دانست.

روانشناسی بالینی جدید

در روانشناسی جدید، تأثیر دو عامل را می توان از آغاز نهضت اندازه گیری روانی مشاهده کرد. یکی از این عوامـل، ایجـاد

گروه های حرفه ای و مؤسسات و کلینیک های روانشناسی، و عامل دیگر، تکامل تدریجی وسایل کلینیکی بود. بدون وجود

این دو عامل، پیشرفت قابل ملاحظ هی امروز امکان پذیر نبود.

آزمون هوش

آغاز اندازه گیری دقیق و علمی هوش به وسیله آزمون، از زمان بینه شروع شد. آلفرد بینه اولین آزمون هـوش را در سـال

 1905 با کمک همکارش سیمون منتشر کرد. تجدید چاپ آن در سال 1908 صورت گرفـت کـه البتـه کامـل تـر بـود و

2 نظریه«سن روانی» را نیز در بر داشت.آزمون شخصیت

مشکل اساسی در مورد آزمون های شخصیت، عدم توافق نظری بود که دانشمندان درباره تعریف و ماهیت ایـن پدیـده بـا

یکدیگر داشتند.

در سال 1981 اولین آزمون اندازه گیری حالات عصبی به وسـیله وودورت و آزمـ ونهـای«تحقیـق در ارزش هـا» توسـط

آلپورت ـ ورنون شمنتشر د.

ایجاد کلینی کهای روانشناسی

1 ش در سال 1896 لایتنر ویتمر

روان شناس آمریکایی، کودك عقب مانده ای را در لابواتوار دانشگاه پنسیلوانیا مورد آزمای

روانی قرار داد. درآن سال، ویتمر در انجمن روان شناسان آمریکا، تحقیقات خود را در زمینـه مشـکلات کودکـان و طـرز

تشخیص علمی آن عرضه کرد.

: تست های طبقه بندی شده

همراه با 178سوالات تستی  با پاسخنامه

 - 1 مورنو چه روشی را برای درمان بیماران روانی ابداع کرده است ؟

 -1 تنش زدایی -2 حساسیت زدایی -3 خواب انگیزی -4 روان نمایشگری

 - 2 ترس از نشانه مهم کدام اختلال است؟

 -1 اضطراب -2 فوبی 3- وسواس 4- همه موارد

 - 3 بر ترین روش درمان فوبی کدام است؟

 -1 مدل سازی 2- حساسیت زدایی منظم

 -3 یادگیری عاملی 4- مواجه سازی ناگهانی

 - 4 دام شیوه درمانی رابطه عمیق عاطفی بین مراجع و بیمار برقرار می شود.

 -1 روانکاوی فروید 2- رفتار درمانی اسکینر

 -3 گشتالت درمانی 4- مراجع محوری راجرز

- 5 روش مواجه سازی محسوب نمی شود؟

 -1 ایجاد بینش و بصیرت 2- حساسیت زدایی منظم

 -3 غرقه سازی 4- مدل سازی

 6 – ویژگیهای اپسی بیش از اندازه عبارت است از :

 -1 نداشتن هدفهای جاه طلبی

 -2 عدم پای بندی به اصول و قوانین

 -3 خارج شدن از راه خویش برای خشنود ساختن دیگران

 -4 همه موارد

-7 آدلر ، روان درمانگری های خود بر چه فرآیندی تکیه کرده است؟

 -1 جرات دهی -2 بازپروری 3 - تغییر رفتار -4 تنشزدایی «138» مجموعه روانشناسی

-8 در چه موقعی روشهای مبتنی بر شرطی زدایی در درمان تیکها موثر واقع میگردند؟

 -1 وقتی با تیکهای مزمن مواجه باشیم . 2- وقتی با تیک های موقت مواجه باشیم.

 -3 وقتی با تیک تصریح نشده سرو کار داشته باشیم . -4 وقتی نشانه مرضی به صورت عادت درآمده باشد.

-9 اسکیز برای اولین بار برای درمان روانی چه اصطکاکی بهکار برده است؟

 -1 روان تحلیل گری -2 رفتار درمانگری -3 خواب انگیزی -4 تنش زدایی

-10 فرایند تشخیص بر اساس توالی آزمونگری، مصاحبه و مشاهدات نظامـدار در روش راتـر بـرای مشـخص

کردن کدام اختلال مورد استفاده قرار گرفته است؟

 -1 اوتیسم 2- ادرار بی اختیاری -3 تیک موقت -4 لکنت زباننوع فایل:word

سایز:7.99 mb

تعداد صفحه:208


قیمت فایل فقط 8,500 تومان

خرید

برچسب ها : روانشناسی بالینی , دانلود مجموعه روانشناسی روانشناسی بالینی ، دانلود ،مجموعه روانشناسی روانشناسی بالینی ،مجموعه روانشناسی ، روانشناسی بالینی ،روانشناسی بالینی در گذشته و حال ،روانشناسی بالینی جدید ،آزمون هوش آزمون شخصیت، فروشگاه اینترنتی کوثر، فروشگاه اینترنتی ، فروشگاه کوثر ، کسب درآمد اینترنتی ، کسب درآمد از اینترنت ،همکاری در فروش فایل ، سیستم فروشگاه


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
روانشناسی ,بالینی ,فایل ,آزمون ,روانی ,است؟  ,روانشناسی بالینی ,اندازه گیری ,فروشگاه اینترنتی ,مجموعه روانشناسی ,مواجه باشیم ,روانشناسی روانش

تعیین نوع خودپنداره دختران و پسران سال سوم راهنمایی

تعیین نوع خودپنداره دختران و پسران سال سوم راهنمایی

تعیین نوع خودپنداره دختران و پسران سال سوم راهنماییدسته: روان شناسی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 1089 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 112

به مجموعه‌ای از یك سیستم پویا، سازماندهی شده و پیچیده در باره باور ما، نگرش‌ها و دیدگاههایی گفته می‌شود كه هر فرد به منظور دست‌یابی به یك قالب حقیقی در رابطه با موجودیت شخصی خویش ارائه می‌دهد

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

تعیین نوع خودپنداره دختران و پسران سال سوم راهنمایی

 

چكیده :

هدف از پژوهش حاضر مقایسة خودپندره دختران و پسران نوجوان می‌باشد بدین منظور 30 نفر از دانش‌آموزان دختر و 30 نفر از دانش‌آموزان پسر سال سوم راهنمایی منطقة 4 شهر تهران از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله به گونة تصادفی انتخاب شدند پس از انتخاب نمونه‌های تحقیق از آنها خواسته شد تا به آزمون خودپنداره راجرز پاسخ دهند تا ارتباط آنهامورد بررسی قرار گیرد. پس از جمع‌آوری داده ها از T مستقل برای تجزیه و تحلیل فرضیه پژوهش استفاده گردید و این نتیجه بدست آمد كه بین خودپنداره دختران و پسران نوجوان تفاوت معناداری وجود ندارد.


فهرست مطالب

فصل 1    
مقدمه ............................................................................................................ 3

1-1           بیان مسئله .......................................................................................... 7

2-1           پرسشهای پژوهش ............................................................................ 10

3-1           ضرورت پژوهش ............................................................................... 10

4-1           اهمیت پژوهش .................................................................................... 13

5-1           فرضیات پژوهش ............................................................................... 13

6-1متغیرها و تعاریف آن............................................................................... 13

فصل 2

مقدمه ............................................................................................................ 16

الف : ادبیات و نظرات خودپنداره:

1-2           خود و تعریف آن ............................................................................... 19

2-2           تاریخچه كشف مفهوم خود ............................................................... 20

3-2           انواع خود ............................................................................................ 23

4-2فرآیند تشكیل خود، خودپنداره و ادراك آن .......................................... 27

5-2نظریه‌های "خود" و خودپنداره............................................................... 34

5-2-1 خود در دیدگاه فروید......................................................................... 35

5-2-2 خود از دیدگاه آدلر............................................................................. 38

5-2-3 خود در دیدگاه آلبرت الیس............................................................... 40

5-2-4 خود از دیدگاه اریک برن.................................................................... 41

5-2-5 خود از دیدگاه یونگ........................................................................... 45

5-2-6 خود از دیدگاه گلاسر......................................................................... 46

5-2-7 خود از دیدگاه راجرز......................................................................... 47

5-2-8 خود از دیدگاه مدل انگیزشی.............................................................. 54

5-2-9 خود از دیدگاه کوپر اسمیت............................................................... 56

5-2-10 خویشتن از دیدگاه آلپورت.............................................................. 61

عزت نفس از دیدگاه اسلام............................................................................. 64

نیازهای مرحله نوجوانی................................................................................. 67

ب: تحقیقات انجام شده در مورد خودپنداره................................................. 72

فصل 3

مقدمه................................................................................................................ 79

1-3 جامعة آماری و ویژگی آن .................................................................... 80

2-3           نمونه و ویژگیهای آن ........................................................................ 80

1-2-3    روش نمونه‌گیری .............................................................................. 81

3-3           ابزار پژوهش ...................................................................................... 81

1-3-3    آزمون خودپنداره راجرز.................................................................. 82

2-3-3روایی و پایایی ابزار پژوهش ............................................................ 83

4-3روش اجرای آزمون ................................................................................ 86

5-3نمره‌گذاری آزمون ................................................................................... 87

6-3روش جمع‌آوری داده‌ها .......................................................................... 88

7-3         روش تجزیه و تحلیل داده‌ها .............................................................. 88

فصل 4

جداول و نمودارها........................................................................................... 90

فصل 5

مقدمه................................................................................................................ 100

1-5 خلاصه تحقیق......................................................................................... 101

2-5 محدودیت ها............................................................................................ 102

3-5 پیشنهادات................................................................................................ 103

منابع و پیوست ها........................................................................................... 104

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

برچسب ها : تعیین نوع خودپنداره دختران و پسران سال سوم راهنمایی , تحقیق تعیین نوع خودپنداره دختران و پسران سال سوم راهنمایی , تعیین نوع خودپنداره دختران و پسران سال سوم راهنمایی , خودپنداره دختران و پسران , فرآیند تشكیل خود، خودپنداره و ادراك آن , خود در دیدگاه فروید , خود از دیدگاه مدل انگیزشی , عزت نفس از دیدگاه اسلام ,


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
خودپنداره ,دیدگاه ,پسران ,دختران ,پژوهش ,راهنمایی ,خودپنداره دختران ,دیدگاه فروید ,دیدگاه اسلام ,ابزار پژوهش ,خود، خودپنداره ,آزمون خودپنداره

پاورپوینت روشهای تحقیق در روانشناسی علمی

پاورپوینت روشهای تحقیق در روانشناسی علمی

پاورپوینت روشهای تحقیق در روانشناسی علمیدسته: روان شناسی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 275 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 23

مناسب برای دانش آموزان و دانشجویان و علاقه مندان که شامل 23 اسلاید ،قابل تغیر و حذف و اضافه با ظاهری زیبا و مطالب مختصر و مفید و مربوط همراه با شکل ، جدول و نمودار به قیمت 3500 تومان اماده شده است

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

خرید

پاورپوینت روشهای تحقیق در روانشناسی علمیتوضیحات محصول  :  مناسب برای دانش آموزان و دانشجویان و علاقه مندان

پاورپوینت روانشناسی عمومی

شامل 23 اسلاید ،قابل تغیر و حذف و اضافه

ظاهری زیبا و مطالب مختصر و مفید و مربوط

همراه با شکل ، جدول و نمودار .

بخشی از موضوعات و سر فصل های موجود عبارت اند از

متغیر

انواع همبستگیمزایا ومعایب مطالعات همبستگی

مزایا ومعایب مشاهده طبیعی

مزایا ی روش آزمایشیاستفاده ازشواهدوتحقیقات مبتنی برتحقیق تجربی ،روان شناسی علمی راازروان

شناسی غیر علمی جداساخته است.

نخستین گام درهر طرح پژوهشی ساختن فرضیه درزمینه  موضوع بررسی است.
دانلود روشهای تحقیق درروان شناسی علمی  ،دانلود ،روشهای تحقیق درروان شناسی علمی  ، روشهای تحقیق درروان شناسی  ،دانلود روشهای تحقیق درروان شناسی  ،روشهای تحقیق ، پاورپوینت روانشناسی عمومی  ،پاورپوینت روانشناسی

پاورپوینت روانشناسی عمومی

شامل 23 اسلاید ،قابل تغیر و حذف و اضافه ظاهری زیبا و مطالب مختصر و مفید و مربوط

همراه با شکل ، جدول و نمودار

نوع فایل:power point

سایز: 275 KB

تعداد اسلاید:23


قیمت فایل فقط 3,500 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت روشهای تحقیق در روانشناسی علمی , روشهای تحقیق در روانشناسی علمی , پاورپوینت روشهای تحقیق در روانشناسی علمی , دانلود پاورپوینت روشهای تحقیق در روانشناسی علمی , پژوهش , تحقیق , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود تحقیق , دانلود پروژه


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
تحقیق ,روشهای ,روانشناسی ,علمی ,پاورپوینت ,دانلود ,روشهای تحقیق ,روانشناسی علمی ,پاورپوینت روشهای ,تحقیق درروان ,،قابل تغیر ,پاورپوینت روشهای

بررسی عوامل تهاجم فرهنگی از نظر دانشجویان دختر

بررسی عوامل تهاجم فرهنگی از نظر دانشجویان دختر

بررسی عوامل تهاجم فرهنگی از نظر دانشجویان دختردسته: روان شناسی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 114 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 99

فرهنگ و تمدن غرب ، پس از رنسانس ، با اصالت دادن به انسان و ترویج اومانیسم ، درصدد نفی مذهب و فرهنگهای غیرغربی برآمد

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

بررسی عوامل تهاجم فرهنگی از نظر دانشجویان دختر

 

برای یك ملت فاجعه فرهنگی از فاجعه اقتصادی بسیار سنگین‌تر و خسارت‌بارتر است یورش فرهنگی از یورش نظامی بسیار بی‌رحمانه و صعب‌العلاج‌تر است (مقام معظم رهبری)

فرهنگ و تمدن غرب ، پس از رنسانس ، با اصالت دادن به انسان و ترویج اومانیسم ، درصدد نفی مذهب و فرهنگهای غیرغربی برآمد .

غربیان برای گسترش سلطه اقتصادی خود بر سایر ملتها و كسب منابع و منافع بیشتر تلاش كردند با تحریف ، تخریب و مسخ فرهنگ دیگران ، آنها را از خود بیگانه و بی‌هویت كنند و فرهنگ و اندیشه‌های غربی را در بین آنان تبلیغ و حاكم گردانند .

برای تحقق این هدف شوم آنها با بهره‌گیری از كلیه ابزارها و روشهای مستقیم و غیرمستقیم ، زمینه برقراری حاكمیت خود را در سطح جهان فراهم كردند . با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و احیای تفكرات دینی در بسیاری از كشورهای جهان بر همه تلاشهای آنان خط بطلان كشید .

دشمنان با سرمایه‌گذاری بلند مدت ، فرهنگ اسلام را فرهنگی بی‌محتوا و بی‌تفاوت جلوه دادند و به اشاعه فساد و بدحجابی و بی‌بند و باری در جامعه پرداختند و از طرف دیگر به مصرف هر چه بیشتر كالاهای غربی و غیرضروری بویژه در بین نسل جوان دامن زدند .

در زمینه كودكان و نوجوانان یكی از مسائل مهمی كه همیشه مطرح است مساله هویت‌یابی و بحران هویت است كه در آینده تاثیرات بسزایی در شكل‌گیری شخصیت و جهت‌گیری آنها خواهد گذاشت در این پروژه سعی شده عوامل گرایش دانشجویان دختر دانشگاه آزاد و پیام نور به مظاهر ضدارزش فرهنگ بیگانه مورد بررسی قرار گیرد و درپایان هم راهكارهایی برای رفع این مشكل كه جنبه كاربردی دارند بیان می‌شود. به نظر می‌رسد برای دانشجویان درباره نارسایی‌های فكری و فرهنگی آنان تاكنون اقدامات موثر كمتری در سطح جامعه صورت گرفته است .

 

فهرست مطالب:

چكیده ................................................................................................................. الف

 فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه ................................................................................................................. 2

بیان مساله .......................................................................................................... 4

اهمیت واهداف تحقیق ......................................................................................... 6

هدف عمده تحقیق ............................................................................................... 7

اهداف ویژه ........................................................................................................ 7

سوالهای تحقیق .................................................................................................. 7

تعاریف مفاهیم و اصطلاحات بصورت عملیاتی ................................................. 8

تجزیه و تحلیل داده‌ها ........................................................................................ 11

 فصل دوم : تاریخچه و پیشینه تحقیق

مفهوم و ویژگیهای فرهنگ ................................................................................. 21

تفاوت‌های فرهنگی ............................................................................................. 22

طبقه بندی فرهنگ ............................................................................................... 23

عوامل مقاوم در برابر تغییر................................................................................ 26

پاره فرهنگ ........................................................................................................ 27

انتقال و اشاعه فرهنگی ...................................................................................... 28

جهانی شدن و فرهنگ ........................................................................................ 29

بحث واردات ....................................................................................................... 32

تكنولوژی و استحاله فرهنگی ............................................................................. 33

فرهنگ بومی و سنتی و چگونگی حفظ آن در برابر پدیده جهانی شدن ............. 35

دیرینه تمدن شرقی.............................................................................................. 37

تفاوت مقابله فرهنگی با تبادل فرهنگی ............................................................... 39

پیشینه تحقیق (تحقیقات انجام شده)..................................................................... 40

 فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه ................................................................................................................. 44

روش تحقیق (جامعه و نمونه)............................................................................. 44

روشها و ابزار جمع آوری اطلاعات .................................................................. 46

روش تجزیه و تحلیل داد‌ه‌ها .............................................................................. 47

 فصل چهارم : یافته‌های پژوهش ، تجزیه و تحلیل داده‌ها

یافته‌های پژوهش ............................................................................................... 72-49

 فصل پنجم : خلاصه تحقیق

بحث و خلاصه /نتیجه‌گیری ............................................................................... 74

خلاصه پژوهش ................................................................................................. 74

بحث درباره یافته‌ها و سوالها ............................................................................ 77

كاربرد پژوهش .................................................................................................. 83

محدودیت‌ها ........................................................................................................ 86

پیشنهادات .......................................................................................................... 87

منابع و مآخذ ...................................................................................................... 88

پرسشنامه (نمونه‌ای از آن ) .............................................................................. 90

 

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی عوامل تهاجم فرهنگی از نظر دانشجویان دختر , تهاجم فرهنگی , دانشجویان دختر , فرهنگ , تبادل فرهنگی , بررسی عوامل تهاجم فرهنگی از نظر دانشجویان دختر , پژوهش , مقاله , تحقیق , مقاله , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود مقاله


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
فرهنگی ,فرهنگ ,تحقیق ,دانشجویان ,عوامل ,دختر ,دانشجویان دختر ,تهاجم فرهنگی ,بررسی عوامل ,عوامل تهاجم ,یافته‌های پژوهش ,بررسی عوامل تهاجم ,عوام

بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال درافت تحصیلی دانش آموزان

بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال درافت تحصیلی دانش آموزان

بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال درافت تحصیلی دانش آموزاندسته: روان شناسی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 372 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 83

موضوع مورد پژوهش در این تحقیق بررسی رابطه بین موانع اجرای روشهای تدریس فعا ل با افت تحصیلی در مدارس ابتدایی شهرستان سبزوار می باشد

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال درافت تحصیلی دانش آموزان


فهرست مطالب  

 

 
   

 

چكیده                                                                                                                1

فصل اول : كلیات پژوهش

مقدمه                                                3

بیان مساله                                           4

اهمیت و ضرورت تحقیق                                  5

اهداف تحقیق                                          6

موضوع تحقیق                                          6

متغیرها                                              6

فرضیه و سوالات                                        7

مفاهیم و اصطلاحات                                     9

مشكلات و تنگناها                                           11

خلاصه فصل اول                                         12

 فصل دوم : بیشینه تحقیق                                       

مقدمه                                                14

انواع رویكردها در فرآیند یاددهی -  یادگیری                         15

یاددهی -  یادگیری با رویكرد غیر فعال یا سنتی                       15

نقد یاددهی -  یادگیری با رویكرد غیر فعال یا سنتی                        16

یاددهی -  یادگیری با رویكرد فعال                              17

ویژگی ها و نكات اصلی در یاددهی -  یادگیری با رویكرد فعال                20

رابطه تدریس و یادگیری                                     22

مبانی نظری رابطه تدریس و یادگیری                               23

الگوهای تدریس                                        24

ارتباط الگوهای تدریس با برنامه درسی                           24

ارائه الگوی عمومی تدریس با رویكرد فعال                        25

مراحل الگوی عمومی تدریس با رویكرد فعال                        26

نمونه هائی از الگوهای تدریس فعال                              26

الگوی حل مساله                                       26

پیشینه تحقیق                                         30

تحقیقات انجام شده در ایران                                    31

تحقیقات انجام شده در جهان                                 34

خلاصه فصل دوم                                         38

 

فصل سوم : روش اجرای تحقیق                                         

مقدمه                                                40

روش تحقیق                                       41

روش تحقیق توصیفی                                     41

جامعه آماری                                          41

نمونه آماری روش نمونه گیری                               41

روش تجزیه و تحلیل آماری                                   41

روائی                                                42

پایائی                                               43

خلاصه فصل سوم                                         43

 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش                        

مقدمه                                                46

لیست فرمول ها                                        47

بررسی فرضیات                                         48

جدول و نمودارها                                           52

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 1                           53

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 2                           54

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 3                           55

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 4                           56

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 5                           57

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 6                           58

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 7                           59

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 8                           60

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 9                           61

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 10                          62

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 11                          63

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 12                          64

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 13                          65

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 14                          66

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 15                          67

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 16                          68

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 17                          69

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 18                          70

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 19                          71

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 20                          72

نودار كلی                                       73

خلاصه فصل چهارم                                  74

 فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری                                 

مقدمه                                                76

خلاصه فصل اول                                         77

خلاصه فصل دوم                                         78

خلاصه فصل سوم                                         79

خلاصه فصل چهارم                                  80

پیشنهاد و راهكارها                                   81

منابع و موآخذ                                        83

 چكیده :

موضوع مورد پژوهش در این تحقیق بررسی رابطه بین موانع اجرای روشهای تدریس فعا ل با افت تحصیلی در مدارس ابتدایی شهرستان سبزوار  می باشد كه در این پژوهش ابتدا به بیان مساله  وبعد از آن به اهداف ، سوالات و مشكلات و تنگناها  پرداختیم .فرضیات این تحقیق عبارتند از :

 1. 1.   بین محتوای نا مناسب كتابهای درسی و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در كلاس درس رابطه وجود دارد . 
 2. 2.     بین كمبود امكانات آموزشی مناسب و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در كلاس درس رابطه وجود دارد .
 3. 3.     بین عدم رضایت شغلی معلمان وعدم اجرای روشهای تدریس فعال در كلاس درس رابطه وجود دارد .
 4. 4.   بین نظام ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در كلاس درس رابطه وجود دارد .

جامعه آماری كه در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته شامل كلیه معلمان مقطع ابتدائی شهرستان سبزوار می باشد كه تعداد آنها 1698 نفر است كه 784 نفر معلمین مرد و 850 نفر معلمین زن می باشند و نمونه این پژوهش 50 نفر از معلمین مقطع ابتدائی هستند . در این پژوهش از روش توصیفی و مقایسه ای استفاده نمودیم و همچنین روش جمع آوری اطلاعات تحقیق روش كتابخانه ای و میدانی است . ابزارهای جمع آوری اطلاعات عبارتند از میانگین ، نما ، میانه ، واریانس ، انحراف استاندارد و ضریب خی 2 . ضریب پایائی این پژوهش 94 % است كه پایائی به صورت مطلوب است .

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال درافت تحصیلی دانش آموزان , تدریس فعال , افت تحصیلی , دانش آموزان , یادگیری , یاددهی , تدریس , پیشرفت تحصیلی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
جدول ,مربوط ,نمودار ,شماره ,سوال ,تدریس ,نمودار مربوط ,سوال شماره ,تدریس فعال ,بررسی رابطه ,اجرای روشهای ,اجرای روشهای تدریس ,فعال درافت تحصیلی ,

مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهر

مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهردسته: روان شناسی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 148 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 90

هدف از تحقیق حاضر مقایسه سلامت روانی و عمومی در بین شاغلین مرد دارای شغل آزاد و دارای شغل دولتی حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهر كه فرضیه عنوان شده به این شكل است

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

خرید

مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهر

هدف از تحقیق حاضر مقایسه سلامت روانی و عمومی در بین شاغلین مرد دارای شغل آزاد و دارای شغل دولتی حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهر كه فرضیه عنوان شده به این شكل است .

فرضیه :

بین شاغلین دارای  شغل آزاد و شاغلین دارای شغل دولتی از لحاظ سلامت روانی تفاوت معنی داری وجود دارد .

كه جامعه مورد مطالعه عبارتند از شاغلین دارای شغل آزاد و شاغلین دارای شغل دولتی كه 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون سلامت عمومی و روانی گلونبرگ كه دارای 28 سوال است بر روی آنها اجرا گردیده و بعد از به دست آوردن نمرات خام و با روش آماری  t  متغیر مستقل نتایج به دست آمده حاكی از آن است كه بین سلامت روانی كاركنان  دارای شغل آزاد و كاركنان دارای شغل دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر 5% می باشد .

فهرست

چكیده                                           1

فصل اول:كلیات تحقیق                                2

مقدمه                                           3

بیان مساله                                      4

اهداف تحقیق                                     5

تعاریف عملیاتی و نظری و اثرها و مفاهیم                             6

فرضیه تحقیق                                     6

فصل دوم:ادبیات و پیشینه ی تحقیق                             7

تعریف                                           8

تاریخچه                                         12

مختصری درباره تاریخچه بهداشت روانی در ایران                        21

اهمیت دامنه حدود و زیانبخشی بیمارایهای روانی در جامعه                   27

علل افزایش و شیوع بیماریهای روانی                             30

تفاوتهای فردی در كار                                 38

جنبه های تفاوتهای فردی                               38

تفاوتهای فردی در عملكرد شغلی                              39

روشهای سنجش تفاوتهای فردی                            40

شیوه های سنتی انتخاب كاركنان                              41

كاربرد روانشناسی و روشهای علمی در گزینش                       42

فرضیه های مربوط به فرد و شغل                              43

آزمونهای استخدامی                                    44

مراحل برنامه آزمونهای استخدام داوطلبان شغل                    45

موارد بررسی در تجزیه و تحلیل شغل                          46

ایجاد فرضیه                                     47

تعیین معیارها                                   48

اجرای آزمون                                                                                           49

بررسی نتایج آزمون و تصمیم گیری                            50

فصل سوم:جامعه مورد مطالعه                              52

حجم نمونه                                       53

معرفی آزمون گلدنبرگ                                  54

روش تحقیق                                       55

فصل چهارم:یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها                      56

مقدمه فصل چهارم                                      57

جدول 1-4 نمرات خام آزمودنیها دردو گروه شاغلین و مشاغل آزاد         57

یافته ها وتجزیه و تحلیل آنها                                  60

جدول 2-4 مقایسه سلامت روانی خانواده در بین شاغلین                   61

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری                             62

بحث و نتیجه گیری                                     63

پیشنهادات                                       64

محدودیت ها                                      65

پرسشنامه سلامت عمومی گلدنبرگ                          66

منابع و ماخذ                                    71                                                                             

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

خرید

برچسب ها : مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهر , سلامت روانی , خانواده , شغل های , دولتی , آزاد , مردان , بیماریهای روانی , عملکرد شغلی , شغل آزاد , شغل دولتی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
روانی ,دارای ,سلامت ,دولتی ,آزاد ,تحقیق ,سلامت روانی ,مقایسه سلامت ,شهرستان ابهر ,ساله شهرستان ,روانی خانواده ,مقایسه سلامت روانی ,سلامت روانی خ

ایجاد عادات مثبت در کودک

ایجاد عادات مثبت در کودک

ایجاد عادات مثبت در کودکدسته: روان شناسی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 126 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 51

تجربه های بالینی و آموخته های سالیان دراز این باور را در من برانگیخته است که کودک بدون مسأله وجود ندارد بنابراین یک خانواده خوب باید بتواند به نحوی شایسته مسائل فرزندان خود را حل کنداین کتاب در این باره نوشته شده است؛ یعنی به ما کمک می کند که چگونه مسائل فرزندان خود را حل کنیم

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

ایجاد عادات مثبت در کودک


در قالب Word در 51 صفحهتجربه های بالینی و آموخته های سالیان دراز , این باور را در من برانگیخته است که کودک بدون مسأله وجود ندارد. بنابراین یک خانواده خوب باید بتواند به نحوی شایسته مسائل فرزندان خود را حل کنداین کتاب در این باره نوشته شده است؛ یعنی به ما کمک می کند که چگونه مسائل فرزندان خود را حل کنیم. از قطر کتاب نترسید ! بسیار ساده و روان نوشته شده و خواندش طولی نمب کشد. در واقع آنچه شما به آن نیاز داریداین است که دوفصل اول را با دقت مطالعه کنید؛ بقیه مطالب, مجموعه اطلاعاتی الست برای حل و رفع مسائل و مشکلات کودکان از زمان تولد تا 12 سالگی. امروزه نوع تربیت و مدت زمانی که پدران و مادران صرف رسیدگی به مسائل و مشکلات کودکان خود می کنند, آشکارا نسبت به 40 سال قبل فرق کرده است. این روزها کمتر با بچه هایی برخورد می کنیم که به امان خدا رها شده اند و از نظر تربیتی مورد بی توجهی قرار گرفته اند, برعکس, امروزه قاعده این است که اولیائ در امر تعلیم و تربیت کودکانشان بسیار توجه دارند و همانطور که در این کتاب توجه می کنید , مسائل کودکان قابل فهم و قابل درمان نیز است. متأسفانه در تمام دنیا و از جمله در کشور ما , مراجعه به روانپزشک بویژه در مورد کودکان, باعث نگرانی اولیاء می شود. این نگرانی که دیگران درباره ما چه خواهند گفت ,مبادا این تصور پیش بیاید که بچه ما دیوانه است که به روانپزشک مراجعه می کند, و خلاصه وحشت از اینگونه برچسب های روانی, در همه جا وجود دارد؛ اما شما با خواندن این کتاب در می یابید که بیشتر گرفتاریهای کودکان, بدون مصرف دارو قابل حل و رفع است. نکته مهم دیگر این که همه پدر و مادر ها باید این نکته را باور کنند که می توانند رفتار کودکان و نوع نگرش آنها را عوض کنند و در نهایت به شخصیت آن ها شکل سنجیده ای بدهند. انتقال ارزش های یک نسل به نسل دیگر, یک وظیفه اجتماعی  و فرهنگی است و هیچ چیز ناسالم تر از این نیست که کودک بدون این ارزشها بار بیاید. نکته مهم دیگر نحوة انتقال این ارزشهاست. زیرا چنانچه با خشونت و بی تفاوتی ارائه شود, کودک آن را پس می زند. من متأسفانه هر روز با چهرة غم زده پدران و مادرانی روبرو می شوم که کودمان آنها گفتار و ارزشهای آنها را رد کرده اند و مسائلی از این دست که بچه ما درس نمی خواند؛ بی ادب و خشن است و برای حرف بزرگترها احترامی قائل نیستو نظائر آن , می شنویم. این گسستگی پیوند میان نسلها که باعث دوگانگی و اختلاف بین پدر و پسر و مادر و دختر می شود, قابل پیشگیری است و این کتاب راه حلهای بسیار مفیدی را در این زمینه پیشنهاد می کندئ.


قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها : ایجاد عادات مثبت در کودک , ایجاد عادات مثبت در کودک , مادر و فرزند , روانشناسی کودک , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
کودک ,مسائل ,کتاب ,کودکان ,ایجاد ,فایل ,ایجاد عادات ,عادات مثبت ,مسائل فرزندان ,کودک بدون ,کنداین کتاب ,چگونه مسائل فرزندان ,شایسته مسائل فرزندا

پاورپوینت سازه های بلند

پاورپوینت سازه های بلند

پاورپوینت سازه های بلنددسته: عمران و ساختمان 
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: ppt 
حجم فایل: 957 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 31 

پاورپوینت سازه های بلند در 31 اسلاید تهیه شده و برای رشته مهندسی عمران و ساختمان کاربرد دارد این پاورپوینت قابل ویرایش بوده و امکان ایجاد تغییرات در آن وجود دارد در ادامه بخشی از این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم و در صورت نیاز به داشتن اطلاعات کامل در خصوص سازه های بلند می توانید این پاورپوینت را دریافت نموده و استفاده نمایید

 

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

پاورپوینت سازه های بلند


پاورپوینت سازه های بلند در 31 اسلاید تهیه شده و برای رشته مهندسی عمران و ساختمان کاربرد دارد. این پاورپوینت قابل ویرایش بوده و امکان ایجاد تغییرات در آن وجود دارد. در ادامه بخشی از این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم و در صورت نیاز به داشتن اطلاعات کامل در خصوص سازه های بلند می توانید این پاورپوینت را دریافت نموده و استفاده نمایید.

 

از نظر مهندسی؛ سازه بلند به سازه ای اطلاق می شود كه نسبت ارتفاع به ابعاد دیگر آن باعث شود نیروهای جانبی ناشی از باد و زلزله ، بر طراحی آن تاثیر قابل توجهی بگذارد و یا از دیدگاهی دیگر ساختمان های بالای ده  طبقه و زیر صد طبقه را ساختمان بلند و بالای صد طبقه را آسمان خراش می نامند لذا مقاوم سازی

در این سازه ها به علت ارتفاع زیاد از دو نظر مورد اهمیت بسیار می باشند

- اثیر نیروی باد بر سازه

- تاثیر نیروی زلزله

 

در این پاورپوینت به روشهایی که برای مهار نیروی باد بر سازه به کار می روند؛ خواهیم پرداخت.

نیروی باد: سازه های بلند اولیه  به علت وزن زیاد ساختمان با دیوارهای باربر ساخته شده از مصالح بنایی چنان بودند که نیروی باد قادر نبود به جاذبه زمین غلبه كند .

با افزایش ارتفاع،  سرعت باد افزایش می یابد. سرعت متوسط باد، استاتیك است؛ یعنی ثابت است ولی سرعت وزش های ناگهانی دینامیكی است؛ بنابراین در طراحی ساختمان ها علاوه بر خمش یك طرفه (ناشی ازبرخورد باد به یك طرف ساختمان(، خمش دو طرفه كه تنش های برشی و پیچشی اضافی روی اعضای سازه وارد می كند و در نهایت تغییر مكان دوطرفه ایجاد می كند، روبرو هستیم.

 

 

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت سازه های بلند , تاثیر نیروی باد بر سازه تاثیر نیروی باد بر ساختمان سازه های بلند پاورپوینت سازه های بلند دانلود پاورپوینت سازه های بلند ساختمان های بلند پاورپوینت ساختمان های بلند دانلود پاورپوینت ساختمان های بلند پاورپوینت ساختمان پاورپوینت مهندسی عمران پاورپوینت مهندسی ساختمان ساختمان مهندسی عمران مهندسی ساختمان دانلود پاورپوینت ساختمان دانلود پا


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
سازه ,پاورپوینت ,ساختمان ,نیروی ,بلند  , پاورپوینت ,پاورپوینت سازه ,بلند   پاورپوینت , دانلود پاورپوینت ,دریافت نموده ,خصوص سازه ,بلند   دانل

پاورپوینت عایق ساختمانی1

پاورپوینت عایق ساختمانی

پاورپوینت عایق ساختمانیدسته: عمران و ساختمان 
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: ppt 
حجم فایل: 6419 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 93 

دانلود فایل پاورپوینت عایق در ساختمان،در حجم93 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژهتلاش برای بهینه سازی و مصرف سوخت در ساختمانها از اهداف عمده بخش ساختمان و مسکن می‌باشد تمامی فعالیتهائیکه می توانند به نوعی در بهینه سازی مصرف سوخت موثر باشند

 

قیمت فایل فقط 4,700 تومان

خرید

پاورپوینت عایق ساختمانی

فایل پاورپوینت عایق در ساختمان،در حجم93 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
تلاش برای بهینه سازی و مصرف سوخت در ساختمانها از اهداف عمده بخش ساختمان و مسکن می‌باشد تمامی فعالیتهائیکه می توانند به نوعی در بهینه سازی مصرف سوخت موثر باشند 
از قبیل : عایقکاری حرارتی ساختمان ، عایقکاری تاسیسات مکانیکی، استفاده از تجهیزات با راندمان بالا، مصالح مرغوب (مانند پنجره‌های دوجداره) و طراحی مناسب در راستای جلوگیری از اتلاف انرژی‌ از اهم فعالیتهای مدیریت ساختمان می باشد . 
چنانچه به نظریه ساختمان مولكولی اجسام مراجعه كنیم مشاهده می كنیم در بین مولكولهای اجسام مقداری فواصل مولكولی وجود دارد كه در آن حبابهای هوا یا گازهای دیگر قرار گرفته است ، این حبابها باعث میشود جسم مانند یک عایق عمل کند..
كه هر قدر این حبابها بزرگتر باشد ،یعنی جسم دارای تخلخل
بیشتری بوده و حرارت را کمتر انتقال میدهد. هر چه مواد متخلخل تر باشد در مقابل انتقال حرارت و صوت و الکتریسیته عایقتر هستند ولی در مقابل اثرات نفوذ آب مقاومت کمتری دارند. 

فهرست مطالب:
مقدمه
ضوابط و دستوالعمل عمومی و کلی
عایق
انواع عایق ها
مصالح عایق حرارتی (گرمابندی)
عایق های گرمائی هدایتی 
مصالح عایق حرارتی و سیستمهای عایقكاری
عایق پشم سنگ
الیاف شیشه
ورمیکولیت
ویژگیها عایق حرارتی
اجرای عایق حرارتی
بخاربندی عایق های حرارتی
جزئیات عایق کاری
دیوارهای پیش ساخته عایق دار
عایق رطوبتی
قیر و ایزوگام
تصاویر اجرای عایق 
جدول زیر راهنمای انواع عایقهای متداول در بخش ساختمان و نحوه کاربرد آنها
عایقكاری صوتی (صدابندی ساختمانها)
مصالح آكوستیكی
عایق کاری کانال
محصولات آب بند های بیتومن(قیری)
بتن آب بندهای با Base  سیمانی و تقویت کننده های خواص آببندی
آب بندها و عایق های رطوبتی انعکاس دهنده اشعه
منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 93 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD رطوبتی ساختمان(9صفحه)

قیمت فایل فقط 4,700 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت عایق ساختمانی , دانلود پاورپوینت عایق در ساختمان پاورپوینت عایق در ساختمان پاورپوینت عایق حرارتی پاورپوینت عایق رطوبتی در ساختمان عایق کاری عایق پشم سنگ پاورپوینت عایق کاری در ساختمان  ,عایقكاری صوتی مصالح آگوستیک پاورپوینت عایق در ساختمان انواع عایق کاری


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
عایق ,فایل ,ساختمان ,پاورپوینت , پاورپوینت ,ساختمان  ,پاورپوینت عایق , پاورپوینت عایق ,بهینه سازی ,مصرف سوخت ,سازی مصرف ,می‌باشد تمامی فعالیت

پاورپوینت عایق ساختمانی1

پاورپوینت عایق ساختمانی

پاورپوینت عایق ساختمانیدسته: عمران و ساختمان 
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: ppt 
حجم فایل: 6419 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 93 

دانلود فایل پاورپوینت عایق در ساختمان،در حجم93 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژهتلاش برای بهینه سازی و مصرف سوخت در ساختمانها از اهداف عمده بخش ساختمان و مسکن می‌باشد تمامی فعالیتهائیکه می توانند به نوعی در بهینه سازی مصرف سوخت موثر باشند

 

قیمت فایل فقط 4,700 تومان

خرید

پاورپوینت عایق ساختمانی

فایل پاورپوینت عایق در ساختمان،در حجم93 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
تلاش برای بهینه سازی و مصرف سوخت در ساختمانها از اهداف عمده بخش ساختمان و مسکن می‌باشد تمامی فعالیتهائیکه می توانند به نوعی در بهینه سازی مصرف سوخت موثر باشند 
از قبیل : عایقکاری حرارتی ساختمان ، عایقکاری تاسیسات مکانیکی، استفاده از تجهیزات با راندمان بالا، مصالح مرغوب (مانند پنجره‌های دوجداره) و طراحی مناسب در راستای جلوگیری از اتلاف انرژی‌ از اهم فعالیتهای مدیریت ساختمان می باشد . 
چنانچه به نظریه ساختمان مولكولی اجسام مراجعه كنیم مشاهده می كنیم در بین مولكولهای اجسام مقداری فواصل مولكولی وجود دارد كه در آن حبابهای هوا یا گازهای دیگر قرار گرفته است ، این حبابها باعث میشود جسم مانند یک عایق عمل کند..
كه هر قدر این حبابها بزرگتر باشد ،یعنی جسم دارای تخلخل
بیشتری بوده و حرارت را کمتر انتقال میدهد. هر چه مواد متخلخل تر باشد در مقابل انتقال حرارت و صوت و الکتریسیته عایقتر هستند ولی در مقابل اثرات نفوذ آب مقاومت کمتری دارند. 

فهرست مطالب:
مقدمه
ضوابط و دستوالعمل عمومی و کلی
عایق
انواع عایق ها
مصالح عایق حرارتی (گرمابندی)
عایق های گرمائی هدایتی 
مصالح عایق حرارتی و سیستمهای عایقكاری
عایق پشم سنگ
الیاف شیشه
ورمیکولیت
ویژگیها عایق حرارتی
اجرای عایق حرارتی
بخاربندی عایق های حرارتی
جزئیات عایق کاری
دیوارهای پیش ساخته عایق دار
عایق رطوبتی
قیر و ایزوگام
تصاویر اجرای عایق 
جدول زیر راهنمای انواع عایقهای متداول در بخش ساختمان و نحوه کاربرد آنها
عایقكاری صوتی (صدابندی ساختمانها)
مصالح آكوستیكی
عایق کاری کانال
محصولات آب بند های بیتومن(قیری)
بتن آب بندهای با Base  سیمانی و تقویت کننده های خواص آببندی
آب بندها و عایق های رطوبتی انعکاس دهنده اشعه
منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 93 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD رطوبتی ساختمان(9صفحه)

قیمت فایل فقط 4,700 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت عایق ساختمانی , دانلود پاورپوینت عایق در ساختمان پاورپوینت عایق در ساختمان پاورپوینت عایق حرارتی پاورپوینت عایق رطوبتی در ساختمان عایق کاری عایق پشم سنگ پاورپوینت عایق کاری در ساختمان  ,عایقكاری صوتی مصالح آگوستیک پاورپوینت عایق در ساختمان انواع عایق کاری


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
عایق ,فایل ,ساختمان ,پاورپوینت , پاورپوینت ,ساختمان  ,پاورپوینت عایق , پاورپوینت عایق ,بهینه سازی ,مصرف سوخت ,سازی مصرف ,می‌باشد تمامی فعالیت

پاورپوینت ملاتها،عملیات بنائی،نماسازی1

پاورپوینت ملاتها،عملیات بنائی،نماسازی

پاورپوینت ملاتها،عملیات بنائی،نماسازیدسته: عمران و ساختمان 
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: pptx 
حجم فایل: 4512 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 85 

دانلود فایل پاورپوینت مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی(ملاتها،عملیات بنائی،نماسازی)،در حجم 85 اسلاید،همراه با دو هدیه ویژهملات قیر از 5000 سال قبل ، در ساختمانهایی نظیر برج بابل به کار رفته است امروزه ملات ماسه آسفالت را برای قشر رویه پیاده روسازی ها، پوشش محافظ قشر نم بندی بامها، پر کردن درز

 

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

پاورپوینت ملاتها،عملیات بنائی،نماسازی


فایل پاورپوینت مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی(ملاتها،عملیات بنائی،نماسازی)،در حجم 85 اسلاید،همراه با دو هدیه ویژه.

بخشی از متن:
ملاتهای قیری
ملات قیر از 5000 سال قبل ، در ساختمانهایی نظیر برج بابل به کار رفته است . امروزه ملات ماسه آسفالت را برای قشر رویه پیاده روسازی ها، پوشش محافظ قشر نم بندی بامها، پر کردن درز قطعات بتنی کف پارکینگها و پیاده روها و مانند اینها مصرف می کنند.
ساختن و مصرف ملاتها :
ساختن ملاتها، با وسایل دستی مانند بیل، کم چه و ماله و حتی دست در روی زمین یا داخل ظروف ملات سازی آهنی (اسلامبولی) یا پلاستیکی و روی تخته ملات به مقادیر کم صورت می گیرد، همچنین ممکن است در ساختن ملات از وسایل مکانیکی استفاده کرد . زمان اختلاط ملات ، حداقل 3 دقیقه و حداکثر 10 دقیقه خواهد بود.
و...

فهرست مطالب:
ملاتهای قیری
کاربرد و اجرا
ساختن و مصرف ملاتها :
انتخاب ملات برای کار در هوای سرد
انتخاب ملات برای کار در هوای گرم
ویژگی ملاتها، استانداردهای مربوط و آزمایش آنها
ویژگی ملاتها
آب نگهداری ملاتها
تاب فشاری ملاتها
اختلاط ملات و مصرف ملاتهای مانده (احیای ملاتها)
انطباق با مشخصات و استانداردها
عملیات بنایی
بنایی با سنگ
درجه حرارت محیط
ملات مصرفی
پیش بینی محل تأسیسات
توقف عملیات
بنایی با سنگ قواره شده (تراشیده)
بنایی با سنگ لاشه (لاشه چینی)
بنایی خشکه چین.
طاق سنگی
الف: کلیات
بندکشی کارهای سنگی
بنایی با آجر
مشخصات آجرهای مصرفی
عملیات بنایی با آجر (آجرچینی)
آماده سازی بستر پی
دیوارچینی
دیوارهای داخلی باربر
دیوارهای داخلی غیر باربر
کرسی چینی
اتصال دیوار با ستون فلزی
اتصال دیوار با ستون بتنی
کلاف افقی
دیوارچینی دوجداره
بنایی با بلوک
عملیات بنایی با بلوک
دیوار بلوکی مسلح
سقف سازی
کلیات
سقفهای آجری (طاق ضربی)
سقفهای بتنی درجا
سقفهای سبک
تیرچه ها
نماسازی
کلیات
انواع نماسازی
نماسازی با سنگ
نماسازی با سنگهای غیرمنظم
نماسازی با سنگهای منظم
نماسازی با سنگ پلاک (لوحه سنگ)
نماسازی با سنگ پلاک (لوحه سنگ)
اتکای جانبی
نماسازی با آجر(کلیات)
نماسازی با آجر گری
نماسازی با آجر تراش و آب ساب
نماسازی با آجر ماشینی
نماسازی با آجرهای تزئینی
مقابله با آلوئک و سفیدک در نمای آجری
نماسازی با استفاده از بتن نمایان
قالب فلزی
قالب چوبی
ماسه پاشی
تیشه داری
نمای بتنی الوان
نماسازی صنعتی
صفحات پیش ساخته بتنی
درز قطعات
درزپوشها
انواع رویه
نماسازی با شیشه
دیوارپوشهای پرده ای
نماسازی با مواد و مصالح مصنوعی
سایر نماسازیها

این فایل با فرمت پاورپوینت در 85 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD انواع وصله میلگردها و ترک های سطوح بتنی
(3+6صفحه)

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت ملاتها،عملیات بنائی،نماسازی , دانلود پاورپوینت ملاتها،عملیات بنائی،نماسازی پاورپوینت ملاتها ,پاورپوینت عملیات بنائی پاورپوینت مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی پاورپوینت نماسازی مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی پاورپوینت سقف سازی کارهای اجرائی ساختمان پاورپوینت ملاتها


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
فایل ,ملات ,پاورپوینت ,ملاتها،عملیات , پاورپوینت ,کارهای ,عمومی کارهای ,پاورپوینت ملاتها،عملیات ,ملاتها،عملیات بنائی،نماسازی ,مصرف ملاتها ,

پاورپوینت ملاتها،عملیات بنائی،نماسازی1

پاورپوینت ملاتها،عملیات بنائی،نماسازی

پاورپوینت ملاتها،عملیات بنائی،نماسازیدسته: عمران و ساختمان 
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: pptx 
حجم فایل: 4512 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 85 

دانلود فایل پاورپوینت مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی(ملاتها،عملیات بنائی،نماسازی)،در حجم 85 اسلاید،همراه با دو هدیه ویژهملات قیر از 5000 سال قبل ، در ساختمانهایی نظیر برج بابل به کار رفته است امروزه ملات ماسه آسفالت را برای قشر رویه پیاده روسازی ها، پوشش محافظ قشر نم بندی بامها، پر کردن درز

 

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

پاورپوینت ملاتها،عملیات بنائی،نماسازی


فایل پاورپوینت مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی(ملاتها،عملیات بنائی،نماسازی)،در حجم 85 اسلاید،همراه با دو هدیه ویژه.

بخشی از متن:
ملاتهای قیری
ملات قیر از 5000 سال قبل ، در ساختمانهایی نظیر برج بابل به کار رفته است . امروزه ملات ماسه آسفالت را برای قشر رویه پیاده روسازی ها، پوشش محافظ قشر نم بندی بامها، پر کردن درز قطعات بتنی کف پارکینگها و پیاده روها و مانند اینها مصرف می کنند.
ساختن و مصرف ملاتها :
ساختن ملاتها، با وسایل دستی مانند بیل، کم چه و ماله و حتی دست در روی زمین یا داخل ظروف ملات سازی آهنی (اسلامبولی) یا پلاستیکی و روی تخته ملات به مقادیر کم صورت می گیرد، همچنین ممکن است در ساختن ملات از وسایل مکانیکی استفاده کرد . زمان اختلاط ملات ، حداقل 3 دقیقه و حداکثر 10 دقیقه خواهد بود.
و...

فهرست مطالب:
ملاتهای قیری
کاربرد و اجرا
ساختن و مصرف ملاتها :
انتخاب ملات برای کار در هوای سرد
انتخاب ملات برای کار در هوای گرم
ویژگی ملاتها، استانداردهای مربوط و آزمایش آنها
ویژگی ملاتها
آب نگهداری ملاتها
تاب فشاری ملاتها
اختلاط ملات و مصرف ملاتهای مانده (احیای ملاتها)
انطباق با مشخصات و استانداردها
عملیات بنایی
بنایی با سنگ
درجه حرارت محیط
ملات مصرفی
پیش بینی محل تأسیسات
توقف عملیات
بنایی با سنگ قواره شده (تراشیده)
بنایی با سنگ لاشه (لاشه چینی)
بنایی خشکه چین.
طاق سنگی
الف: کلیات
بندکشی کارهای سنگی
بنایی با آجر
مشخصات آجرهای مصرفی
عملیات بنایی با آجر (آجرچینی)
آماده سازی بستر پی
دیوارچینی
دیوارهای داخلی باربر
دیوارهای داخلی غیر باربر
کرسی چینی
اتصال دیوار با ستون فلزی
اتصال دیوار با ستون بتنی
کلاف افقی
دیوارچینی دوجداره
بنایی با بلوک
عملیات بنایی با بلوک
دیوار بلوکی مسلح
سقف سازی
کلیات
سقفهای آجری (طاق ضربی)
سقفهای بتنی درجا
سقفهای سبک
تیرچه ها
نماسازی
کلیات
انواع نماسازی
نماسازی با سنگ
نماسازی با سنگهای غیرمنظم
نماسازی با سنگهای منظم
نماسازی با سنگ پلاک (لوحه سنگ)
نماسازی با سنگ پلاک (لوحه سنگ)
اتکای جانبی
نماسازی با آجر(کلیات)
نماسازی با آجر گری
نماسازی با آجر تراش و آب ساب
نماسازی با آجر ماشینی
نماسازی با آجرهای تزئینی
مقابله با آلوئک و سفیدک در نمای آجری
نماسازی با استفاده از بتن نمایان
قالب فلزی
قالب چوبی
ماسه پاشی
تیشه داری
نمای بتنی الوان
نماسازی صنعتی
صفحات پیش ساخته بتنی
درز قطعات
درزپوشها
انواع رویه
نماسازی با شیشه
دیوارپوشهای پرده ای
نماسازی با مواد و مصالح مصنوعی
سایر نماسازیها

این فایل با فرمت پاورپوینت در 85 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD انواع وصله میلگردها و ترک های سطوح بتنی
(3+6صفحه)

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت ملاتها،عملیات بنائی،نماسازی , دانلود پاورپوینت ملاتها،عملیات بنائی،نماسازی پاورپوینت ملاتها ,پاورپوینت عملیات بنائی پاورپوینت مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی پاورپوینت نماسازی مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی پاورپوینت سقف سازی کارهای اجرائی ساختمان پاورپوینت ملاتها


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
فایل ,ملات ,پاورپوینت ,ملاتها،عملیات , پاورپوینت ,کارهای ,عمومی کارهای ,پاورپوینت ملاتها،عملیات ,ملاتها،عملیات بنائی،نماسازی ,مصرف ملاتها ,

پاورپوینت مدل های کیفی در منابع آب1

پاورپوینت مدل های کیفی در منابع آب

پاورپوینت مدل های کیفی در منابع آبدسته: عمران و ساختمان 
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: ppt 
حجم فایل: 2448 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 28 

پاورپوینت مدل های کیفی در منابع آب شامل ۲۸ اسلاید می باشد در این پاورپوینت مسائلی مطرح شده و روشهای حل آن نیز همراه با مثال هایی آورده شده است منابع آب شیرین جزء لاینفک محیط و حیات محسوب می شوند زندگی بشر در کره زمین در گرو تامین آب مناسب به لحاظ کمی و کیفی قرار دارد توسعه روزافزون صنایع با توجه به نیاز شدید صنایع به آب موجب گردید که اغلب آنها در

 

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

پاورپوینت مدل های کیفی در منابع آب

 

پاورپوینت مدل های کیفی در منابع آب شامل ۲۸ اسلاید می باشد. در این پاورپوینت مسائلی مطرح شده و روشهای حل آن نیز همراه با مثال هایی آورده شده است. منابع آب شیرین جزء لاینفک محیط و حیات محسوب می شوند. زندگی بشر در کره زمین در گرو تامین آب مناسب به لحاظ کمی و کیفی قرار دارد. توسعه روزافزون صنایع با توجه به نیاز شدید صنایع به آب موجب گردید که اغلب آنها در جوار منابع آب احداث شوند تا علاوه بر تامین آب مورد نیاز خود، پساب حاصل از فعالیت های صنعتی را در آب تخلیه نمایند.

 

ارزیابی اثرات تخلیه پساب:

از آنجائیکه پساب تخلیه شده در منابع پذیرنده آبی, اکوسیستم طبیعی منبع را دچار اختلالاتی می نماید لذا برای ارزیابی اثرات تخلیه پساب بر روی منبع پذیرنده لازم است مطالعات خود پالایی انجام شود ضمن آنکه برای تعیین خود پالایی نیاز به یک سری ابزارها مانند مدلهای کیفی می باشد تا بتوان در شرایط مختلف کیفیت آب را پیش بینی کرد. مدل های کیفی آب های سطحی شامل EXPRESS,SWMM,HSPF,WASP,QUAL2E,WQAM بوده که در این تحقیق قابلیت های عددی آنها مورد بررسی قرار گرفته که بر اساس آن مدل WASP قابلیت شبیه سازی کلیه پارامترهای کیفی و کمی آب سطحی را داراست. مدل WQAM یک مدل استاتیکی است که بطور همزمان قادر به پیش بینی اثرات چند آلاینده را دارا نمی باشد. مدل QUAL2E مدلی است که برای پیش بینی ترکیبات سمی و همچنین رفتار آلاینده ها در خورها و سواحل استفاده نمی شود. مدل HSPF یک مدل دینامیکی است که قابلیت پیش بینی ترکیبات سمی را ندارد. مدل SWMM هم یک مدل دینامیکی با این تفاوت که قادر به محاسبه تغییرات فلزات سنگین می باشد. اما نهایتا مدل EXPRESS مدلی است دینامیکی که از ترکیبات سمی فقط فلزات سنگین را پیش بینی می نماید. این مدل بیشتر برای بررسی رفتار آفت کش ها در محیط استفاده می شود.

 

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت مدل های کیفی در منابع آب , مدل های کیفی در منابع آب پاورپوینت مدل های کیفی در منابع آب ,دانلود پاورپوینت مدل های کیفی در منابع آب منابع آب دانلود پاورپوینت پاورپوینت دانلود مهندسی عمران مهندسی ساختمان دانلود پاورپوینت مهندسی عمران دانلود پاورپوینت مهندسی ساختمان پاورپوینت مهندسی عمران پاورپوینت مهندسی ساختمان ارزیابی اثرات تخلیه پساب


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
کیفی ,منابع ,پاورپوینت ,بینی ,تخلیه ,فایل ,اثرات تخلیه ,تخلیه پساب ,ارزیابی اثرات ,قیمت فایل ,اغلب آنها , دانلود پاورپوینت مهندسی ,ارزیابی اثرا

پاورپوینت مدل های کیفی در منابع آب1

پاورپوینت مدل های کیفی در منابع آب

پاورپوینت مدل های کیفی در منابع آبدسته: عمران و ساختمان 
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: ppt 
حجم فایل: 2448 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 28 

پاورپوینت مدل های کیفی در منابع آب شامل ۲۸ اسلاید می باشد در این پاورپوینت مسائلی مطرح شده و روشهای حل آن نیز همراه با مثال هایی آورده شده است منابع آب شیرین جزء لاینفک محیط و حیات محسوب می شوند زندگی بشر در کره زمین در گرو تامین آب مناسب به لحاظ کمی و کیفی قرار دارد توسعه روزافزون صنایع با توجه به نیاز شدید صنایع به آب موجب گردید که اغلب آنها در

 

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

پاورپوینت مدل های کیفی در منابع آب

 

پاورپوینت مدل های کیفی در منابع آب شامل ۲۸ اسلاید می باشد. در این پاورپوینت مسائلی مطرح شده و روشهای حل آن نیز همراه با مثال هایی آورده شده است. منابع آب شیرین جزء لاینفک محیط و حیات محسوب می شوند. زندگی بشر در کره زمین در گرو تامین آب مناسب به لحاظ کمی و کیفی قرار دارد. توسعه روزافزون صنایع با توجه به نیاز شدید صنایع به آب موجب گردید که اغلب آنها در جوار منابع آب احداث شوند تا علاوه بر تامین آب مورد نیاز خود، پساب حاصل از فعالیت های صنعتی را در آب تخلیه نمایند.

 

ارزیابی اثرات تخلیه پساب:

از آنجائیکه پساب تخلیه شده در منابع پذیرنده آبی, اکوسیستم طبیعی منبع را دچار اختلالاتی می نماید لذا برای ارزیابی اثرات تخلیه پساب بر روی منبع پذیرنده لازم است مطالعات خود پالایی انجام شود ضمن آنکه برای تعیین خود پالایی نیاز به یک سری ابزارها مانند مدلهای کیفی می باشد تا بتوان در شرایط مختلف کیفیت آب را پیش بینی کرد. مدل های کیفی آب های سطحی شامل EXPRESS,SWMM,HSPF,WASP,QUAL2E,WQAM بوده که در این تحقیق قابلیت های عددی آنها مورد بررسی قرار گرفته که بر اساس آن مدل WASP قابلیت شبیه سازی کلیه پارامترهای کیفی و کمی آب سطحی را داراست. مدل WQAM یک مدل استاتیکی است که بطور همزمان قادر به پیش بینی اثرات چند آلاینده را دارا نمی باشد. مدل QUAL2E مدلی است که برای پیش بینی ترکیبات سمی و همچنین رفتار آلاینده ها در خورها و سواحل استفاده نمی شود. مدل HSPF یک مدل دینامیکی است که قابلیت پیش بینی ترکیبات سمی را ندارد. مدل SWMM هم یک مدل دینامیکی با این تفاوت که قادر به محاسبه تغییرات فلزات سنگین می باشد. اما نهایتا مدل EXPRESS مدلی است دینامیکی که از ترکیبات سمی فقط فلزات سنگین را پیش بینی می نماید. این مدل بیشتر برای بررسی رفتار آفت کش ها در محیط استفاده می شود.

 

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت مدل های کیفی در منابع آب , مدل های کیفی در منابع آب پاورپوینت مدل های کیفی در منابع آب ,دانلود پاورپوینت مدل های کیفی در منابع آب منابع آب دانلود پاورپوینت پاورپوینت دانلود مهندسی عمران مهندسی ساختمان دانلود پاورپوینت مهندسی عمران دانلود پاورپوینت مهندسی ساختمان پاورپوینت مهندسی عمران پاورپوینت مهندسی ساختمان ارزیابی اثرات تخلیه پساب


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
کیفی ,منابع ,پاورپوینت ,بینی ,تخلیه ,فایل ,اثرات تخلیه ,تخلیه پساب ,ارزیابی اثرات ,قیمت فایل ,اغلب آنها , دانلود پاورپوینت مهندسی ,ارزیابی اثرا

پاورپوینت مدل های کیفی در منابع آب1

پاورپوینت مدل های کیفی در منابع آب

پاورپوینت مدل های کیفی در منابع آبدسته: عمران و ساختمان 
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: ppt 
حجم فایل: 2448 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 28 

پاورپوینت مدل های کیفی در منابع آب شامل ۲۸ اسلاید می باشد در این پاورپوینت مسائلی مطرح شده و روشهای حل آن نیز همراه با مثال هایی آورده شده است منابع آب شیرین جزء لاینفک محیط و حیات محسوب می شوند زندگی بشر در کره زمین در گرو تامین آب مناسب به لحاظ کمی و کیفی قرار دارد توسعه روزافزون صنایع با توجه به نیاز شدید صنایع به آب موجب گردید که اغلب آنها در

 

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

پاورپوینت مدل های کیفی در منابع آب

 

پاورپوینت مدل های کیفی در منابع آب شامل ۲۸ اسلاید می باشد. در این پاورپوینت مسائلی مطرح شده و روشهای حل آن نیز همراه با مثال هایی آورده شده است. منابع آب شیرین جزء لاینفک محیط و حیات محسوب می شوند. زندگی بشر در کره زمین در گرو تامین آب مناسب به لحاظ کمی و کیفی قرار دارد. توسعه روزافزون صنایع با توجه به نیاز شدید صنایع به آب موجب گردید که اغلب آنها در جوار منابع آب احداث شوند تا علاوه بر تامین آب مورد نیاز خود، پساب حاصل از فعالیت های صنعتی را در آب تخلیه نمایند.

 

ارزیابی اثرات تخلیه پساب:

از آنجائیکه پساب تخلیه شده در منابع پذیرنده آبی, اکوسیستم طبیعی منبع را دچار اختلالاتی می نماید لذا برای ارزیابی اثرات تخلیه پساب بر روی منبع پذیرنده لازم است مطالعات خود پالایی انجام شود ضمن آنکه برای تعیین خود پالایی نیاز به یک سری ابزارها مانند مدلهای کیفی می باشد تا بتوان در شرایط مختلف کیفیت آب را پیش بینی کرد. مدل های کیفی آب های سطحی شامل EXPRESS,SWMM,HSPF,WASP,QUAL2E,WQAM بوده که در این تحقیق قابلیت های عددی آنها مورد بررسی قرار گرفته که بر اساس آن مدل WASP قابلیت شبیه سازی کلیه پارامترهای کیفی و کمی آب سطحی را داراست. مدل WQAM یک مدل استاتیکی است که بطور همزمان قادر به پیش بینی اثرات چند آلاینده را دارا نمی باشد. مدل QUAL2E مدلی است که برای پیش بینی ترکیبات سمی و همچنین رفتار آلاینده ها در خورها و سواحل استفاده نمی شود. مدل HSPF یک مدل دینامیکی است که قابلیت پیش بینی ترکیبات سمی را ندارد. مدل SWMM هم یک مدل دینامیکی با این تفاوت که قادر به محاسبه تغییرات فلزات سنگین می باشد. اما نهایتا مدل EXPRESS مدلی است دینامیکی که از ترکیبات سمی فقط فلزات سنگین را پیش بینی می نماید. این مدل بیشتر برای بررسی رفتار آفت کش ها در محیط استفاده می شود.

 

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت مدل های کیفی در منابع آب , مدل های کیفی در منابع آب پاورپوینت مدل های کیفی در منابع آب ,دانلود پاورپوینت مدل های کیفی در منابع آب منابع آب دانلود پاورپوینت پاورپوینت دانلود مهندسی عمران مهندسی ساختمان دانلود پاورپوینت مهندسی عمران دانلود پاورپوینت مهندسی ساختمان پاورپوینت مهندسی عمران پاورپوینت مهندسی ساختمان ارزیابی اثرات تخلیه پساب


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
کیفی ,منابع ,پاورپوینت ,بینی ,تخلیه ,فایل ,اثرات تخلیه ,تخلیه پساب ,ارزیابی اثرات ,قیمت فایل ,اغلب آنها , دانلود پاورپوینت مهندسی ,ارزیابی اثرا

پاورپوینت انواع سد و سرریز1

پاورپوینت انواع سد و سرریز

پاورپوینت انواع سد و سرریزدسته: عمران و ساختمان 
بازدید: 9 بار
فرمت فایل: ppt 
حجم فایل: 2582 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 34 

پاورپوینت انواع سد و سرریز در ۳۴ اسلاید تهیه شده است این پاورپوینت شامل بخش های انواع سدها ، گروه های فنی اجرا ، آب بند در سدها ، آسترها و پوششها ، سرریز در سدهای خاکی و سایر نکات مربوط به سد و سرریز می باشد که با دانلود این فایل به تمام اطلاعات آن دسترسی خواهید داشت بخشی از ابتدای پاورپوینت را در ادامه برای شما قرار داده ایم

 

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

پاورپوینت انواع سد و سرریز

 

پاورپوینت انواع سد و سرریز در ۳۴ اسلاید تهیه شده است. این پاورپوینت شامل بخش های انواع سدها ، گروه های فنی اجرا ، آب بند در سدها ، آسترها و پوششها ، سرریز در سدهای خاکی و سایر نکات مربوط به سد و سرریز می باشد که با دانلود این فایل به تمام اطلاعات آن دسترسی خواهید داشت. بخشی از ابتدای پاورپوینت را در ادامه برای شما قرار داده ایم.

 

سدهای خاکی:

سدهای خاکی مصالحشان را از همان منطقه احداث و یا نواحی نزدیک تأمین می کنند ، و اصولاً دارای هسته رسی می باشند . رس بر اثر تماس با آب مانع نفوذ و انتقال آب و رطوبت می گردد و مانند نوعی عایق رطوبتی عمل می کند . اگر عمده مصالح تشکیل دهنده سد خاکی یکسان باشند ، سد را همگن می گویند و در غیر اینصورت ناهمگن. اگر کل سد خاکی از رس باشد سد خاکی همگن است ، اما اگر هسته مرکزی سد رس باشد و دور هسته مرکزی را با سنگهای دانه درشت پر کرده باشند ، سد غیر همگن محسوب می شود. از نظر تحلیل و آنالیز این نوع سدها بسیار حساس می باشند و در عین حال از نظر اجرا و پیاده سازی ساده تر می باشند.اجرای این سد در رودخانه های عریض ساده تر است. مصالح این سد اعم از ریز دانه و درشت دانه بایستی در دسترس باشد. این سدها برای زمینهایی نامناسب  از نظر مقاومت مناسب ترین نوع سد می باشند.

 

سدهای سنگریز:

این سدها خودبخود غیر همگن می باشند و حتماً باید یک بافت آب بند در مرکز آن قرار گرفته باشد. شکل این سدها درست مانند سد ناهمگن خاکی با هسته رسی می باشد با این تفاوت که در مرکز سد به جای رس از سنگ ریزه نفوذ ناپذیر استفاده می شود و در دور تا دور سد سنگریزه های دشت تر ریخته می شود. در برخی موارد رویه سد را به جای سنگریزه با بتن می پوشانند که در آنصورت دیگر نیازی به هسته آب بند نمی باشد. اینگونه سدها اغلب از نوع بلند می باشند. این نوع سد در برابر زلزله بسیار مقاوم هستند . سنگهای ریخته شده برای سد بایستی خاصیتهایی از قبیل جذب کم آب ، سایش کم ، مقاومت فشاری بالا و در برابر سرد و گرم شدن مقاومت خوبی داشته باشند.

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت انواع سد و سرریز , پاورپوینت انواع سد و سرریز انواع سد انواع سرریز انواع سد و سرریز سد و سرریز پاورپوینت انواع سد پاورپوینت انواع سرریز پاورپوینت انواع سد و سرریز پاورپوینت سد و سرریز دانلود پاورپوینت انواع سد و سرریز دانلود پاورپوینت انواع سد دانلود پاورپوینت انواع سرریز دانلود پاورپوینت انواع سد و سرریز دانلود پاورپوینت سد و سرریز مهندسی عمران مهندس


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
انواع ,پاورپوینت ,سرریز  ,باشند ,سدها ,سرریز ,پاورپوینت انواع , پاورپوینت انواع , دانلود پاورپوینت ,سدهای خاکی ,سرریز   دانلود , دانلود پاورپ

پاورپوینت انواع سد و سرریز1

پاورپوینت انواع سد و سرریز

پاورپوینت انواع سد و سرریزدسته: عمران و ساختمان 
بازدید: 9 بار
فرمت فایل: ppt 
حجم فایل: 2582 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 34 

پاورپوینت انواع سد و سرریز در ۳۴ اسلاید تهیه شده است این پاورپوینت شامل بخش های انواع سدها ، گروه های فنی اجرا ، آب بند در سدها ، آسترها و پوششها ، سرریز در سدهای خاکی و سایر نکات مربوط به سد و سرریز می باشد که با دانلود این فایل به تمام اطلاعات آن دسترسی خواهید داشت بخشی از ابتدای پاورپوینت را در ادامه برای شما قرار داده ایم

 

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

پاورپوینت انواع سد و سرریز

 

پاورپوینت انواع سد و سرریز در ۳۴ اسلاید تهیه شده است. این پاورپوینت شامل بخش های انواع سدها ، گروه های فنی اجرا ، آب بند در سدها ، آسترها و پوششها ، سرریز در سدهای خاکی و سایر نکات مربوط به سد و سرریز می باشد که با دانلود این فایل به تمام اطلاعات آن دسترسی خواهید داشت. بخشی از ابتدای پاورپوینت را در ادامه برای شما قرار داده ایم.

 

سدهای خاکی:

سدهای خاکی مصالحشان را از همان منطقه احداث و یا نواحی نزدیک تأمین می کنند ، و اصولاً دارای هسته رسی می باشند . رس بر اثر تماس با آب مانع نفوذ و انتقال آب و رطوبت می گردد و مانند نوعی عایق رطوبتی عمل می کند . اگر عمده مصالح تشکیل دهنده سد خاکی یکسان باشند ، سد را همگن می گویند و در غیر اینصورت ناهمگن. اگر کل سد خاکی از رس باشد سد خاکی همگن است ، اما اگر هسته مرکزی سد رس باشد و دور هسته مرکزی را با سنگهای دانه درشت پر کرده باشند ، سد غیر همگن محسوب می شود. از نظر تحلیل و آنالیز این نوع سدها بسیار حساس می باشند و در عین حال از نظر اجرا و پیاده سازی ساده تر می باشند.اجرای این سد در رودخانه های عریض ساده تر است. مصالح این سد اعم از ریز دانه و درشت دانه بایستی در دسترس باشد. این سدها برای زمینهایی نامناسب  از نظر مقاومت مناسب ترین نوع سد می باشند.

 

سدهای سنگریز:

این سدها خودبخود غیر همگن می باشند و حتماً باید یک بافت آب بند در مرکز آن قرار گرفته باشد. شکل این سدها درست مانند سد ناهمگن خاکی با هسته رسی می باشد با این تفاوت که در مرکز سد به جای رس از سنگ ریزه نفوذ ناپذیر استفاده می شود و در دور تا دور سد سنگریزه های دشت تر ریخته می شود. در برخی موارد رویه سد را به جای سنگریزه با بتن می پوشانند که در آنصورت دیگر نیازی به هسته آب بند نمی باشد. اینگونه سدها اغلب از نوع بلند می باشند. این نوع سد در برابر زلزله بسیار مقاوم هستند . سنگهای ریخته شده برای سد بایستی خاصیتهایی از قبیل جذب کم آب ، سایش کم ، مقاومت فشاری بالا و در برابر سرد و گرم شدن مقاومت خوبی داشته باشند.

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت انواع سد و سرریز , پاورپوینت انواع سد و سرریز انواع سد انواع سرریز انواع سد و سرریز سد و سرریز پاورپوینت انواع سد پاورپوینت انواع سرریز پاورپوینت انواع سد و سرریز پاورپوینت سد و سرریز دانلود پاورپوینت انواع سد و سرریز دانلود پاورپوینت انواع سد دانلود پاورپوینت انواع سرریز دانلود پاورپوینت انواع سد و سرریز دانلود پاورپوینت سد و سرریز مهندسی عمران مهندس


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
انواع ,پاورپوینت ,سرریز  ,باشند ,سدها ,سرریز ,پاورپوینت انواع , پاورپوینت انواع , دانلود پاورپوینت ,سدهای خاکی ,سرریز   دانلود , دانلود پاورپ

پاورپوینت انواع سد و سرریز1

پاورپوینت انواع سد و سرریز

پاورپوینت انواع سد و سرریزدسته: عمران و ساختمان 
بازدید: 9 بار
فرمت فایل: ppt 
حجم فایل: 2582 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 34 

پاورپوینت انواع سد و سرریز در ۳۴ اسلاید تهیه شده است این پاورپوینت شامل بخش های انواع سدها ، گروه های فنی اجرا ، آب بند در سدها ، آسترها و پوششها ، سرریز در سدهای خاکی و سایر نکات مربوط به سد و سرریز می باشد که با دانلود این فایل به تمام اطلاعات آن دسترسی خواهید داشت بخشی از ابتدای پاورپوینت را در ادامه برای شما قرار داده ایم

 

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

پاورپوینت انواع سد و سرریز

 

پاورپوینت انواع سد و سرریز در ۳۴ اسلاید تهیه شده است. این پاورپوینت شامل بخش های انواع سدها ، گروه های فنی اجرا ، آب بند در سدها ، آسترها و پوششها ، سرریز در سدهای خاکی و سایر نکات مربوط به سد و سرریز می باشد که با دانلود این فایل به تمام اطلاعات آن دسترسی خواهید داشت. بخشی از ابتدای پاورپوینت را در ادامه برای شما قرار داده ایم.

 

سدهای خاکی:

سدهای خاکی مصالحشان را از همان منطقه احداث و یا نواحی نزدیک تأمین می کنند ، و اصولاً دارای هسته رسی می باشند . رس بر اثر تماس با آب مانع نفوذ و انتقال آب و رطوبت می گردد و مانند نوعی عایق رطوبتی عمل می کند . اگر عمده مصالح تشکیل دهنده سد خاکی یکسان باشند ، سد را همگن می گویند و در غیر اینصورت ناهمگن. اگر کل سد خاکی از رس باشد سد خاکی همگن است ، اما اگر هسته مرکزی سد رس باشد و دور هسته مرکزی را با سنگهای دانه درشت پر کرده باشند ، سد غیر همگن محسوب می شود. از نظر تحلیل و آنالیز این نوع سدها بسیار حساس می باشند و در عین حال از نظر اجرا و پیاده سازی ساده تر می باشند.اجرای این سد در رودخانه های عریض ساده تر است. مصالح این سد اعم از ریز دانه و درشت دانه بایستی در دسترس باشد. این سدها برای زمینهایی نامناسب  از نظر مقاومت مناسب ترین نوع سد می باشند.

 

سدهای سنگریز:

این سدها خودبخود غیر همگن می باشند و حتماً باید یک بافت آب بند در مرکز آن قرار گرفته باشد. شکل این سدها درست مانند سد ناهمگن خاکی با هسته رسی می باشد با این تفاوت که در مرکز سد به جای رس از سنگ ریزه نفوذ ناپذیر استفاده می شود و در دور تا دور سد سنگریزه های دشت تر ریخته می شود. در برخی موارد رویه سد را به جای سنگریزه با بتن می پوشانند که در آنصورت دیگر نیازی به هسته آب بند نمی باشد. اینگونه سدها اغلب از نوع بلند می باشند. این نوع سد در برابر زلزله بسیار مقاوم هستند . سنگهای ریخته شده برای سد بایستی خاصیتهایی از قبیل جذب کم آب ، سایش کم ، مقاومت فشاری بالا و در برابر سرد و گرم شدن مقاومت خوبی داشته باشند.

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت انواع سد و سرریز , پاورپوینت انواع سد و سرریز انواع سد انواع سرریز انواع سد و سرریز سد و سرریز پاورپوینت انواع سد پاورپوینت انواع سرریز پاورپوینت انواع سد و سرریز پاورپوینت سد و سرریز دانلود پاورپوینت انواع سد و سرریز دانلود پاورپوینت انواع سد دانلود پاورپوینت انواع سرریز دانلود پاورپوینت انواع سد و سرریز دانلود پاورپوینت سد و سرریز مهندسی عمران مهندس


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
انواع ,پاورپوینت ,سرریز  ,باشند ,سدها ,سرریز ,پاورپوینت انواع , پاورپوینت انواع , دانلود پاورپوینت ,سدهای خاکی ,سرریز   دانلود , دانلود پاورپ

پاورپوینت پانل های سه بعدی (۳D Panel)1

پاورپوینت پانل های سه بعدی (۳D Panel)

پاورپوینت پانل های سه بعدی (۳D Panel)دسته: عمران و ساختمان 
بازدید: 7 بار
فرمت فایل: ppt 
حجم فایل: 1462 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 40 

پاورپوینت پانل های سه بعدی در ۴۰ اسلاید آماده شده و قابل ویرایش می باشد در این پاورپوینت به مباحثی از جمله پانل های سه بعدی چیست؟ ، خواص پانل های سه بعدی ، انواع پانل های سه بعدی ، موارد استفاده از پانل های سه بعدی دیواری و سقفی ، مصالح روی پانل های مشبک ، مصارف پانل های تولیدی ، مزایای پانل های سه بعدی ، چند نمونه از استفاده سیستم نوین اجرای ساخت

 

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

پاورپوینت پانل های سه بعدی (۳D Panel)

 

پاورپوینت پانل های سه بعدی در ۴۰ اسلاید آماده شده و قابل ویرایش می باشد. در این پاورپوینت به مباحثی از جمله پانل های سه بعدی چیست؟ ، خواص پانل های سه بعدی ، انواع پانل های سه بعدی ، موارد استفاده از پانل های سه بعدی دیواری و سقفی ، مصالح روی پانل های مشبک ، مصارف پانل های تولیدی ، مزایای پانل های سه بعدی ، چند نمونه از استفاده سیستم نوین اجرای ساختمان با پانل های سه بعدی و … پرداخته شده و مطالب کاملی در ارتباط با این مباحث بیان شده است.

 

پانل های سه بعدی چیست؟

۱- هسته مرکزی که  معمولا از عایق پلی استایرن یا پلی اورتان و یا عایق پشم سنگ و بضخامت های ۵ تا ۱۰ سانتیمتر می باشد.

۲- دو شبکه فولادی از مفتول بضخامت ۳ میلیمتر، چشمه های ۸×۸  سانتیمتر  و  بفاصله ۱ تا ۲ سانتیمتر از هسته مرکزی قرار داشته و بوسیله  تعداد زیادی مفتول قطری  به هم  جوش برقی  شده اند.

 

این پانلها در کارخانه  به ابعاد مورد لزوم که نوع دیواری آن معمولا  ۱×۳متری و نوع سقفی آن۱×۳ و۸۰/۰ × ۳ متری میباشد تولید و سپس به محل نصب حمل میگردد  . پس از نصب از دو طرف در نوع دیواری، با بتن ریز دانه ویا بتن سبک به ضخامت ۳ الی ۴ سانتیمتر  پوشش   میگردد  و در نوع سقفی  پس از نصب، روی آن  بضخامت ۵ الی ۷ سانتیمتر بتن ریزی می شود.

 

انواع پانل های سه بعدی:

* پانلهای سه بعدی دیواری:

۱- پانل سه بعدی دیواری باربر:

پانلهای دیواری بار بر را دردیواره سوله ها ، ساختمانهای صنعتی ، دیوارهای محوطه،ساختمانهای بدون استفاده از سازه فلزی یا بتن آرمه(که معمولا یک یا دو طبقه و برای انبوه سازیها می باشد) و … استفاده می نمایند.

۲- پانل سه بعدی دیواری غیر باربر:

پانل های دیواری غیر باربر را در دیوارهای خارجی و داخلی کلیه ساختمانهائی که دارای سازه فلزی یا بتنی هستند ، اجرا مینمایند و بدلیل سبک وعایق بودن و … در برجها و سوله ها بسیار کار برد دارد.

 

* پانل های سه بعدی سقفی:

عرض پانلهای سقفی بین ۸۰ تا ۱۰۰ سانتی متر است  و ضخامت عایق پلی استایرن بکار رفته معمولا ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر می باشد. سقف ها بصورت تیرجه و پانل استفاده می شود و دیگر جزئیات طبق نقشه های اجرائی خواهد بود.

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت پانل های سه بعدی (۳D Panel) , پانل های سه بعدی پاورپوینت پانل های سه بعدی دانلود پاورپوینت پانل های سه بعدی تری دی پنل پاورپوینت تری دی پنل دانلود پاورپوینت تری دی پنل 3d panel پاورپوینت 3d panel دانلود پاورپوینت 3d panel پانل های سه بعدی سقفی تری دی پنل سقفی پانل سه بعدی دیواری غیر باربر ,تری دی پنل دیواری پانل های سه بعدی چیست؟ تری دی پنل چیست؟ 3d panel چیست؟


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
پانل ,پاورپوینت ,دیواری ,استفاده ,فایل ,panel ,بعدی دیواری ,پاورپوینت پانل ,انواع پانل , دانلود پاورپوینت ,بعدی چیست؟

پاورپوینت پانل های سه بعدی (۳D Panel)1

پاورپوینت پانل های سه بعدی (۳D Panel)

پاورپوینت پانل های سه بعدی (۳D Panel)دسته: عمران و ساختمان 
بازدید: 7 بار
فرمت فایل: ppt 
حجم فایل: 1462 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 40 

پاورپوینت پانل های سه بعدی در ۴۰ اسلاید آماده شده و قابل ویرایش می باشد در این پاورپوینت به مباحثی از جمله پانل های سه بعدی چیست؟ ، خواص پانل های سه بعدی ، انواع پانل های سه بعدی ، موارد استفاده از پانل های سه بعدی دیواری و سقفی ، مصالح روی پانل های مشبک ، مصارف پانل های تولیدی ، مزایای پانل های سه بعدی ، چند نمونه از استفاده سیستم نوین اجرای ساخت

 

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

پاورپوینت پانل های سه بعدی (۳D Panel)

 

پاورپوینت پانل های سه بعدی در ۴۰ اسلاید آماده شده و قابل ویرایش می باشد. در این پاورپوینت به مباحثی از جمله پانل های سه بعدی چیست؟ ، خواص پانل های سه بعدی ، انواع پانل های سه بعدی ، موارد استفاده از پانل های سه بعدی دیواری و سقفی ، مصالح روی پانل های مشبک ، مصارف پانل های تولیدی ، مزایای پانل های سه بعدی ، چند نمونه از استفاده سیستم نوین اجرای ساختمان با پانل های سه بعدی و … پرداخته شده و مطالب کاملی در ارتباط با این مباحث بیان شده است.

 

پانل های سه بعدی چیست؟

۱- هسته مرکزی که  معمولا از عایق پلی استایرن یا پلی اورتان و یا عایق پشم سنگ و بضخامت های ۵ تا ۱۰ سانتیمتر می باشد.

۲- دو شبکه فولادی از مفتول بضخامت ۳ میلیمتر، چشمه های ۸×۸  سانتیمتر  و  بفاصله ۱ تا ۲ سانتیمتر از هسته مرکزی قرار داشته و بوسیله  تعداد زیادی مفتول قطری  به هم  جوش برقی  شده اند.

 

این پانلها در کارخانه  به ابعاد مورد لزوم که نوع دیواری آن معمولا  ۱×۳متری و نوع سقفی آن۱×۳ و۸۰/۰ × ۳ متری میباشد تولید و سپس به محل نصب حمل میگردد  . پس از نصب از دو طرف در نوع دیواری، با بتن ریز دانه ویا بتن سبک به ضخامت ۳ الی ۴ سانتیمتر  پوشش   میگردد  و در نوع سقفی  پس از نصب، روی آن  بضخامت ۵ الی ۷ سانتیمتر بتن ریزی می شود.

 

انواع پانل های سه بعدی:

* پانلهای سه بعدی دیواری:

۱- پانل سه بعدی دیواری باربر:

پانلهای دیواری بار بر را دردیواره سوله ها ، ساختمانهای صنعتی ، دیوارهای محوطه،ساختمانهای بدون استفاده از سازه فلزی یا بتن آرمه(که معمولا یک یا دو طبقه و برای انبوه سازیها می باشد) و … استفاده می نمایند.

۲- پانل سه بعدی دیواری غیر باربر:

پانل های دیواری غیر باربر را در دیوارهای خارجی و داخلی کلیه ساختمانهائی که دارای سازه فلزی یا بتنی هستند ، اجرا مینمایند و بدلیل سبک وعایق بودن و … در برجها و سوله ها بسیار کار برد دارد.

 

* پانل های سه بعدی سقفی:

عرض پانلهای سقفی بین ۸۰ تا ۱۰۰ سانتی متر است  و ضخامت عایق پلی استایرن بکار رفته معمولا ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر می باشد. سقف ها بصورت تیرجه و پانل استفاده می شود و دیگر جزئیات طبق نقشه های اجرائی خواهد بود.

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت پانل های سه بعدی (۳D Panel) , پانل های سه بعدی پاورپوینت پانل های سه بعدی دانلود پاورپوینت پانل های سه بعدی تری دی پنل پاورپوینت تری دی پنل دانلود پاورپوینت تری دی پنل 3d panel پاورپوینت 3d panel دانلود پاورپوینت 3d panel پانل های سه بعدی سقفی تری دی پنل سقفی پانل سه بعدی دیواری غیر باربر ,تری دی پنل دیواری پانل های سه بعدی چیست؟ تری دی پنل چیست؟ 3d panel چیست؟


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
پانل ,پاورپوینت ,دیواری ,استفاده ,فایل ,panel ,بعدی دیواری ,پاورپوینت پانل ,انواع پانل , دانلود پاورپوینت ,بعدی چیست؟

پاورپوینت پانل های سه بعدی (۳D Panel)1

پاورپوینت پانل های سه بعدی (۳D Panel)

پاورپوینت پانل های سه بعدی (۳D Panel)دسته: عمران و ساختمان 
بازدید: 7 بار
فرمت فایل: ppt 
حجم فایل: 1462 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 40 

پاورپوینت پانل های سه بعدی در ۴۰ اسلاید آماده شده و قابل ویرایش می باشد در این پاورپوینت به مباحثی از جمله پانل های سه بعدی چیست؟ ، خواص پانل های سه بعدی ، انواع پانل های سه بعدی ، موارد استفاده از پانل های سه بعدی دیواری و سقفی ، مصالح روی پانل های مشبک ، مصارف پانل های تولیدی ، مزایای پانل های سه بعدی ، چند نمونه از استفاده سیستم نوین اجرای ساخت

 

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

پاورپوینت پانل های سه بعدی (۳D Panel)

 

پاورپوینت پانل های سه بعدی در ۴۰ اسلاید آماده شده و قابل ویرایش می باشد. در این پاورپوینت به مباحثی از جمله پانل های سه بعدی چیست؟ ، خواص پانل های سه بعدی ، انواع پانل های سه بعدی ، موارد استفاده از پانل های سه بعدی دیواری و سقفی ، مصالح روی پانل های مشبک ، مصارف پانل های تولیدی ، مزایای پانل های سه بعدی ، چند نمونه از استفاده سیستم نوین اجرای ساختمان با پانل های سه بعدی و … پرداخته شده و مطالب کاملی در ارتباط با این مباحث بیان شده است.

 

پانل های سه بعدی چیست؟

۱- هسته مرکزی که  معمولا از عایق پلی استایرن یا پلی اورتان و یا عایق پشم سنگ و بضخامت های ۵ تا ۱۰ سانتیمتر می باشد.

۲- دو شبکه فولادی از مفتول بضخامت ۳ میلیمتر، چشمه های ۸×۸  سانتیمتر  و  بفاصله ۱ تا ۲ سانتیمتر از هسته مرکزی قرار داشته و بوسیله  تعداد زیادی مفتول قطری  به هم  جوش برقی  شده اند.

 

این پانلها در کارخانه  به ابعاد مورد لزوم که نوع دیواری آن معمولا  ۱×۳متری و نوع سقفی آن۱×۳ و۸۰/۰ × ۳ متری میباشد تولید و سپس به محل نصب حمل میگردد  . پس از نصب از دو طرف در نوع دیواری، با بتن ریز دانه ویا بتن سبک به ضخامت ۳ الی ۴ سانتیمتر  پوشش   میگردد  و در نوع سقفی  پس از نصب، روی آن  بضخامت ۵ الی ۷ سانتیمتر بتن ریزی می شود.

 

انواع پانل های سه بعدی:

* پانلهای سه بعدی دیواری:

۱- پانل سه بعدی دیواری باربر:

پانلهای دیواری بار بر را دردیواره سوله ها ، ساختمانهای صنعتی ، دیوارهای محوطه،ساختمانهای بدون استفاده از سازه فلزی یا بتن آرمه(که معمولا یک یا دو طبقه و برای انبوه سازیها می باشد) و … استفاده می نمایند.

۲- پانل سه بعدی دیواری غیر باربر:

پانل های دیواری غیر باربر را در دیوارهای خارجی و داخلی کلیه ساختمانهائی که دارای سازه فلزی یا بتنی هستند ، اجرا مینمایند و بدلیل سبک وعایق بودن و … در برجها و سوله ها بسیار کار برد دارد.

 

* پانل های سه بعدی سقفی:

عرض پانلهای سقفی بین ۸۰ تا ۱۰۰ سانتی متر است  و ضخامت عایق پلی استایرن بکار رفته معمولا ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر می باشد. سقف ها بصورت تیرجه و پانل استفاده می شود و دیگر جزئیات طبق نقشه های اجرائی خواهد بود.

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت پانل های سه بعدی (۳D Panel) , پانل های سه بعدی پاورپوینت پانل های سه بعدی دانلود پاورپوینت پانل های سه بعدی تری دی پنل پاورپوینت تری دی پنل دانلود پاورپوینت تری دی پنل 3d panel پاورپوینت 3d panel دانلود پاورپوینت 3d panel پانل های سه بعدی سقفی تری دی پنل سقفی پانل سه بعدی دیواری غیر باربر ,تری دی پنل دیواری پانل های سه بعدی چیست؟ تری دی پنل چیست؟ 3d panel چیست؟


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
پانل ,پاورپوینت ,دیواری ,استفاده ,فایل ,panel ,بعدی دیواری ,پاورپوینت پانل ,انواع پانل , دانلود پاورپوینت ,بعدی چیست؟

پاورپوینت سازه های پیش ساخته1

پاورپوینت سازه های پیش ساخته

پاورپوینت سازه های پیش ساختهدسته: عمران و ساختمان 
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: pptx 
حجم فایل: 1797 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 56 

دانلود فایل پاورپوینت سازه های پیش ساخته،در حجم56 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه به طورکلی ساختمانهای پیش ساخته، یکی از آخر ین محصولات ومتدهای ایجاد و گسترش واحدهای مسکونی است که می تواند جوابگوی احتیاجات مدیریت برای ایجاد توازن در ازدیاد جمعیت، همراه باامکانات رفاهی باشد

 

قیمت فایل فقط 6,500 تومان

خرید

پاورپوینت سازه های پیش ساخته


فایل پاورپوینت سازه های پیش ساخته،در حجم56 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
به طورکلی ساختمانهای پیش ساخته، یکی از آخر ین محصولات ومتدهای ایجاد و گسترش واحدهای مسکونی است که می تواند جوابگوی احتیاجات مدیریت برای ایجاد توازن درازدیاد جمعیت، همراه باامکانات رفاهی باشد.
این صنعت در دهه های اخیر چنان پیشرفت داشته كه نه تنها بر كیفیت بالا ، تقلیل هزینه، سرعت احداث و راحتی آسایش مورد نیاز را در حد استاندارد تامین نموده بلكه توانسته است سایر صنایع خانه سازی را با متدها و مواد اولیه گوناگون تحت تاثیر قرار دهد. مثلا در كشورهایی همچون كانادا و روسیه كه از نظر مصالح چوبی غنی بوده ساختمانهای پیش ساخته چوبی و در كشور هایی همچون آمریكا ساختمانهای پیش ساخته فلزی و در ایران ساختمانهای پیش ساخته بتنی اقتصادی به نظر می رسند البته بدیهی است كه عواملی از جمله مواد و مصالح در محل حمل و نقل امكانات و دستگاههای تولید توأماً از جمله مواردی می باشندكه در اقتصادی بودن نوع ساختمان پیش ساخته دخیل است .

انواع ساختمانهای پیش ساخته عبارتند از:
1- ساختمان های پیش ساخته چوبی
2- ساختمان های پیش ساخته بتونی
3- ساختمان های پیش ساخته فلزی 
4- ساختمان های پیش ساخته 3D پانل
5- سازه های فضاکار 

فهرست مطالب:
مقدمه
انواع ساختمانهای پیش ساخته
ساختمان های پیش ساخته چوبی
مزایای خانه های پیش ساخته چوبی
سیستم های ساختمان دارای اسكلت چوبی
عناصر باربر سازه
اتصال سقف به دیوار
اتصال طبقات-اتصال تیر و ستون-اتصال پی 
ساختمان های پیش ساخته بتنی
مزایای ساختمانهای پیش ساخته بتنی
نمونه هایی از جزئیات ساختمانهای بتنی پیش ساخته
نظام های ساختمانهای پیش ساخته بتنی
ساختمانهای پیش ساخته فلزی
مزایا
انواع کانکس های فلزی
ابعاد یک پانل استاندارد
نحوه رفتار و باربری المانها
بتن پاشی
مزایا
سازه های فضا کار
سازه های فضا کارامتیازات 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 56 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول
فایل پاورپوینت دیتیل اجرای پوشش چوبی (بام) (5 صفحه)

قیمت فایل فقط 6,500 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت سازه های پیش ساخته , دانلود پاورپوینت سازه های پیش ساخته پاورپوینت ساختمان پیش ساخته ,انواع سازه های پیش ساخته سازه فضاکار سازه پیش ساخته بتنی و فلزی 3D پانل ساختمان پیش ساخته پاورپوینت عمرانی ساختمان چوبی


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
ساخته ,ساختمانهای ,سازه ,پاورپوینت ,فایل ,ساختمان ,پاورپوینت سازه ,جمعیت، همراه ,ایجاد توازن ,برای ایجاد ,همراه باامکانات ,جمعیت، همراه باامکا

پاورپوینت سازه های پیش ساخته1

پاورپوینت سازه های پیش ساخته

پاورپوینت سازه های پیش ساختهدسته: عمران و ساختمان 
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: pptx 
حجم فایل: 1797 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 56 

دانلود فایل پاورپوینت سازه های پیش ساخته،در حجم56 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه به طورکلی ساختمانهای پیش ساخته، یکی از آخر ین محصولات ومتدهای ایجاد و گسترش واحدهای مسکونی است که می تواند جوابگوی احتیاجات مدیریت برای ایجاد توازن در ازدیاد جمعیت، همراه باامکانات رفاهی باشد

 

قیمت فایل فقط 6,500 تومان

خرید

پاورپوینت سازه های پیش ساخته


فایل پاورپوینت سازه های پیش ساخته،در حجم56 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
به طورکلی ساختمانهای پیش ساخته، یکی از آخر ین محصولات ومتدهای ایجاد و گسترش واحدهای مسکونی است که می تواند جوابگوی احتیاجات مدیریت برای ایجاد توازن درازدیاد جمعیت، همراه باامکانات رفاهی باشد.
این صنعت در دهه های اخیر چنان پیشرفت داشته كه نه تنها بر كیفیت بالا ، تقلیل هزینه، سرعت احداث و راحتی آسایش مورد نیاز را در حد استاندارد تامین نموده بلكه توانسته است سایر صنایع خانه سازی را با متدها و مواد اولیه گوناگون تحت تاثیر قرار دهد. مثلا در كشورهایی همچون كانادا و روسیه كه از نظر مصالح چوبی غنی بوده ساختمانهای پیش ساخته چوبی و در كشور هایی همچون آمریكا ساختمانهای پیش ساخته فلزی و در ایران ساختمانهای پیش ساخته بتنی اقتصادی به نظر می رسند البته بدیهی است كه عواملی از جمله مواد و مصالح در محل حمل و نقل امكانات و دستگاههای تولید توأماً از جمله مواردی می باشندكه در اقتصادی بودن نوع ساختمان پیش ساخته دخیل است .

انواع ساختمانهای پیش ساخته عبارتند از:
1- ساختمان های پیش ساخته چوبی
2- ساختمان های پیش ساخته بتونی
3- ساختمان های پیش ساخته فلزی 
4- ساختمان های پیش ساخته 3D پانل
5- سازه های فضاکار 

فهرست مطالب:
مقدمه
انواع ساختمانهای پیش ساخته
ساختمان های پیش ساخته چوبی
مزایای خانه های پیش ساخته چوبی
سیستم های ساختمان دارای اسكلت چوبی
عناصر باربر سازه
اتصال سقف به دیوار
اتصال طبقات-اتصال تیر و ستون-اتصال پی 
ساختمان های پیش ساخته بتنی
مزایای ساختمانهای پیش ساخته بتنی
نمونه هایی از جزئیات ساختمانهای بتنی پیش ساخته
نظام های ساختمانهای پیش ساخته بتنی
ساختمانهای پیش ساخته فلزی
مزایا
انواع کانکس های فلزی
ابعاد یک پانل استاندارد
نحوه رفتار و باربری المانها
بتن پاشی
مزایا
سازه های فضا کار
سازه های فضا کارامتیازات 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 56 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول
فایل پاورپوینت دیتیل اجرای پوشش چوبی (بام) (5 صفحه)

قیمت فایل فقط 6,500 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت سازه های پیش ساخته , دانلود پاورپوینت سازه های پیش ساخته پاورپوینت ساختمان پیش ساخته ,انواع سازه های پیش ساخته سازه فضاکار سازه پیش ساخته بتنی و فلزی 3D پانل ساختمان پیش ساخته پاورپوینت عمرانی ساختمان چوبی


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
ساخته ,ساختمانهای ,سازه ,پاورپوینت ,فایل ,ساختمان ,پاورپوینت سازه ,جمعیت، همراه ,ایجاد توازن ,برای ایجاد ,همراه باامکانات ,جمعیت، همراه باامکا

پاورپوینت سازه های پیش ساخته1

پاورپوینت سازه های پیش ساخته

پاورپوینت سازه های پیش ساختهدسته: عمران و ساختمان 
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: pptx 
حجم فایل: 1797 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 56 

دانلود فایل پاورپوینت سازه های پیش ساخته،در حجم56 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه به طورکلی ساختمانهای پیش ساخته، یکی از آخر ین محصولات ومتدهای ایجاد و گسترش واحدهای مسکونی است که می تواند جوابگوی احتیاجات مدیریت برای ایجاد توازن در ازدیاد جمعیت، همراه باامکانات رفاهی باشد

 

قیمت فایل فقط 6,500 تومان

خرید

پاورپوینت سازه های پیش ساخته


فایل پاورپوینت سازه های پیش ساخته،در حجم56 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
به طورکلی ساختمانهای پیش ساخته، یکی از آخر ین محصولات ومتدهای ایجاد و گسترش واحدهای مسکونی است که می تواند جوابگوی احتیاجات مدیریت برای ایجاد توازن درازدیاد جمعیت، همراه باامکانات رفاهی باشد.
این صنعت در دهه های اخیر چنان پیشرفت داشته كه نه تنها بر كیفیت بالا ، تقلیل هزینه، سرعت احداث و راحتی آسایش مورد نیاز را در حد استاندارد تامین نموده بلكه توانسته است سایر صنایع خانه سازی را با متدها و مواد اولیه گوناگون تحت تاثیر قرار دهد. مثلا در كشورهایی همچون كانادا و روسیه كه از نظر مصالح چوبی غنی بوده ساختمانهای پیش ساخته چوبی و در كشور هایی همچون آمریكا ساختمانهای پیش ساخته فلزی و در ایران ساختمانهای پیش ساخته بتنی اقتصادی به نظر می رسند البته بدیهی است كه عواملی از جمله مواد و مصالح در محل حمل و نقل امكانات و دستگاههای تولید توأماً از جمله مواردی می باشندكه در اقتصادی بودن نوع ساختمان پیش ساخته دخیل است .

انواع ساختمانهای پیش ساخته عبارتند از:
1- ساختمان های پیش ساخته چوبی
2- ساختمان های پیش ساخته بتونی
3- ساختمان های پیش ساخته فلزی 
4- ساختمان های پیش ساخته 3D پانل
5- سازه های فضاکار 

فهرست مطالب:
مقدمه
انواع ساختمانهای پیش ساخته
ساختمان های پیش ساخته چوبی
مزایای خانه های پیش ساخته چوبی
سیستم های ساختمان دارای اسكلت چوبی
عناصر باربر سازه
اتصال سقف به دیوار
اتصال طبقات-اتصال تیر و ستون-اتصال پی 
ساختمان های پیش ساخته بتنی
مزایای ساختمانهای پیش ساخته بتنی
نمونه هایی از جزئیات ساختمانهای بتنی پیش ساخته
نظام های ساختمانهای پیش ساخته بتنی
ساختمانهای پیش ساخته فلزی
مزایا
انواع کانکس های فلزی
ابعاد یک پانل استاندارد
نحوه رفتار و باربری المانها
بتن پاشی
مزایا
سازه های فضا کار
سازه های فضا کارامتیازات 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 56 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول
فایل پاورپوینت دیتیل اجرای پوشش چوبی (بام) (5 صفحه)

قیمت فایل فقط 6,500 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت سازه های پیش ساخته , دانلود پاورپوینت سازه های پیش ساخته پاورپوینت ساختمان پیش ساخته ,انواع سازه های پیش ساخته سازه فضاکار سازه پیش ساخته بتنی و فلزی 3D پانل ساختمان پیش ساخته پاورپوینت عمرانی ساختمان چوبی


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
ساخته ,ساختمانهای ,سازه ,پاورپوینت ,فایل ,ساختمان ,پاورپوینت سازه ,جمعیت، همراه ,ایجاد توازن ,برای ایجاد ,همراه باامکانات ,جمعیت، همراه باامکا

پاورپوینت متدهای حفاری وشمع کوبی1

پاورپوینت متدهای حفاری وشمع کوبی

پاورپوینت متدهای حفاری وشمع کوبیدسته: عمران و ساختمان 
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: pptx 
حجم فایل: 1142 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 44 

دانلود فایل پاورپوینت متدهای حفاری وشمع کوبی،در حجم 44 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه پی عمیق می تواند از چوب،فلز،بتن آرمه یا بتن پیش تنیده ساخته شود که

 

قیمت فایل فقط 2,500 تومان

خرید

پاورپوینت متدهای حفاری وشمع کوبی 


پاورپوینت متدهای حفاری وشمع کوبی،در حجم 44 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی ازمتن:
پی عمیق می تواند از چوب،فلز،بتن آرمه یا بتن پیش تنیده ساخته شود که یا به صورت پیش ساخته در زمین جا داده می شود و یا با حفر چاه و پر کردن آن با بتن ایجاد می گردد که به بررسی هرکدام از روشها می پردازیم.
دلایل متداول استفاده از پی عمیق
1.طراحی بارهای بزرگ
2.خاک یا زمین سست

فهرست مطالب:
دلایل متداول استفاده از پی عمیق
حفره کنی
گودکاری
C.H.D.P
تاریخچه شمع کوب
شمع کوب
روش های نصب شمع
روش های شمع کوبی
1.سقوط وزنه
2.چکش دیزلی یا احتراق
3.لرزش
4.جک(منحصر به شمع کنی کوچک)
5.فوران

این فایل با فرمت پاورپوینت در 44 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول
فایل پاورپوینت ایمنی در كارگاه(25 اسلاید)

قیمت فایل فقط 2,500 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت متدهای حفاری وشمع کوبی , دانلود پاورپوینت متدهای حفاری وشمع کوبی پاورپوینت متدهای حفاریشمع کوبی پاورپوینت متدهای حفاری وشمع کوبی پاورپوینت عمرانی پاورپوینت شمع کوبی روش های نصب شمع  ,روش های شمع کوبی پاورپوینت بررسی متدهای حفاری شمع پاورپوینت حفاری pile driving


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
متدهای ,حفاری ,پاورپوینت ,وشمع , پاورپوینت ,کوبی  ,متدهای حفاری ,حفاری وشمع ,پاورپوینت متدهای ,کوبی   پاورپوینت ,وشمع کوبی  ,پاورپوینت متدهای

پاورپوینت متدهای حفاری وشمع کوبی1

پاورپوینت متدهای حفاری وشمع کوبی

پاورپوینت متدهای حفاری وشمع کوبیدسته: عمران و ساختمان 
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: pptx 
حجم فایل: 1142 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 44 

دانلود فایل پاورپوینت متدهای حفاری وشمع کوبی،در حجم 44 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه پی عمیق می تواند از چوب،فلز،بتن آرمه یا بتن پیش تنیده ساخته شود که

 

قیمت فایل فقط 2,500 تومان

خرید

پاورپوینت متدهای حفاری وشمع کوبی 


پاورپوینت متدهای حفاری وشمع کوبی،در حجم 44 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی ازمتن:
پی عمیق می تواند از چوب،فلز،بتن آرمه یا بتن پیش تنیده ساخته شود که یا به صورت پیش ساخته در زمین جا داده می شود و یا با حفر چاه و پر کردن آن با بتن ایجاد می گردد که به بررسی هرکدام از روشها می پردازیم.
دلایل متداول استفاده از پی عمیق
1.طراحی بارهای بزرگ
2.خاک یا زمین سست

فهرست مطالب:
دلایل متداول استفاده از پی عمیق
حفره کنی
گودکاری
C.H.D.P
تاریخچه شمع کوب
شمع کوب
روش های نصب شمع
روش های شمع کوبی
1.سقوط وزنه
2.چکش دیزلی یا احتراق
3.لرزش
4.جک(منحصر به شمع کنی کوچک)
5.فوران

این فایل با فرمت پاورپوینت در 44 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول
فایل پاورپوینت ایمنی در كارگاه(25 اسلاید)

قیمت فایل فقط 2,500 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت متدهای حفاری وشمع کوبی , دانلود پاورپوینت متدهای حفاری وشمع کوبی پاورپوینت متدهای حفاریشمع کوبی پاورپوینت متدهای حفاری وشمع کوبی پاورپوینت عمرانی پاورپوینت شمع کوبی روش های نصب شمع  ,روش های شمع کوبی پاورپوینت بررسی متدهای حفاری شمع پاورپوینت حفاری pile driving


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
متدهای ,حفاری ,پاورپوینت ,وشمع , پاورپوینت ,کوبی  ,متدهای حفاری ,حفاری وشمع ,پاورپوینت متدهای ,کوبی   پاورپوینت ,وشمع کوبی  ,پاورپوینت متدهای

پاورپوینت متدهای حفاری وشمع کوبی1

پاورپوینت متدهای حفاری وشمع کوبی

پاورپوینت متدهای حفاری وشمع کوبیدسته: عمران و ساختمان 
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: pptx 
حجم فایل: 1142 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 44 

دانلود فایل پاورپوینت متدهای حفاری وشمع کوبی،در حجم 44 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه پی عمیق می تواند از چوب،فلز،بتن آرمه یا بتن پیش تنیده ساخته شود که

 

قیمت فایل فقط 2,500 تومان

خرید

پاورپوینت متدهای حفاری وشمع کوبی 


پاورپوینت متدهای حفاری وشمع کوبی،در حجم 44 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی ازمتن:
پی عمیق می تواند از چوب،فلز،بتن آرمه یا بتن پیش تنیده ساخته شود که یا به صورت پیش ساخته در زمین جا داده می شود و یا با حفر چاه و پر کردن آن با بتن ایجاد می گردد که به بررسی هرکدام از روشها می پردازیم.
دلایل متداول استفاده از پی عمیق
1.طراحی بارهای بزرگ
2.خاک یا زمین سست

فهرست مطالب:
دلایل متداول استفاده از پی عمیق
حفره کنی
گودکاری
C.H.D.P
تاریخچه شمع کوب
شمع کوب
روش های نصب شمع
روش های شمع کوبی
1.سقوط وزنه
2.چکش دیزلی یا احتراق
3.لرزش
4.جک(منحصر به شمع کنی کوچک)
5.فوران

این فایل با فرمت پاورپوینت در 44 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول
فایل پاورپوینت ایمنی در كارگاه(25 اسلاید)

قیمت فایل فقط 2,500 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت متدهای حفاری وشمع کوبی , دانلود پاورپوینت متدهای حفاری وشمع کوبی پاورپوینت متدهای حفاریشمع کوبی پاورپوینت متدهای حفاری وشمع کوبی پاورپوینت عمرانی پاورپوینت شمع کوبی روش های نصب شمع  ,روش های شمع کوبی پاورپوینت بررسی متدهای حفاری شمع پاورپوینت حفاری pile driving


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
متدهای ,حفاری ,پاورپوینت ,وشمع , پاورپوینت ,کوبی  ,متدهای حفاری ,حفاری وشمع ,پاورپوینت متدهای ,کوبی   پاورپوینت ,وشمع کوبی  ,پاورپوینت متدهای

گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران در پروژه ساختمانی

گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران در پروژه ساختمانی

گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران در پروژه ساختمانیدسته: عمران و ساختمان 
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: docx 
حجم فایل: 10000 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 52 

یک نمونه عالی و کامل گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران ، کار در پروژه ساختمانی که برای دانلود در 52 صفحه مهیا شده است

 

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران در پروژه ساختمانی

یک نمونه عالی و کامل گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران ، کار در پروژه ساختمانی که برای دانلود در 52 صفحه مهیا شده است.

یک نمونه عالی و کامل گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران ، کار در پروژه ساختمانی که برای دانلود در 52 صفحه مهیا شده  است.

شامل این مطالب است :

مقدمه ای بر روش های ساخت در ایران
مقایسه فنی انواع اسکلت ساختمان
اسکلت فلزی
انواع پروفیل های فولادی در ساختمان
قسمتهای مختلف ساختمان اسكلت فلزی و مراحل انجام کار
ساختمان اسکلت بتنی و دیتیل های آن
قسمتهای مختلف ساختمان اسكلت بتنی و مراحل انجام کار
سازه های چوبی
انواع المان های ساختمانی و دیتیل اجرایی آنها
به همراه عکسهای گرفته شده از پروژه ساختمانی

 

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران در پروژه ساختمانی , گزارش کار کارآموزی عمران گزارش کارآموزی عمران گزارش کارآموزی مهندسی عمران گزارش کارآموزی رشته عمران گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران دانلود گزارش کارآموزی عمران دانلود گزارش کارآموزی مهندسی عمران دانلود گزارش کارآموزی رشته عمران


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
کارآموزی ,مهندسی ,رشته ,گزارش ,پروژه ,ساختمانی ,کارآموزی رشته ,رشته مهندسی ,گزارش کارآموزی ,پروژه ساختمانی ,مهندسی عمران ,رشته مهندسی عمران ,عم

گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران در پروژه ساختمانی

گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران در پروژه ساختمانی

گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران در پروژه ساختمانیدسته: عمران و ساختمان 
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: docx 
حجم فایل: 10000 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 52 

یک نمونه عالی و کامل گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران ، کار در پروژه ساختمانی که برای دانلود در 52 صفحه مهیا شده است

 

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران در پروژه ساختمانی

یک نمونه عالی و کامل گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران ، کار در پروژه ساختمانی که برای دانلود در 52 صفحه مهیا شده است.

یک نمونه عالی و کامل گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران ، کار در پروژه ساختمانی که برای دانلود در 52 صفحه مهیا شده  است.

شامل این مطالب است :

مقدمه ای بر روش های ساخت در ایران
مقایسه فنی انواع اسکلت ساختمان
اسکلت فلزی
انواع پروفیل های فولادی در ساختمان
قسمتهای مختلف ساختمان اسكلت فلزی و مراحل انجام کار
ساختمان اسکلت بتنی و دیتیل های آن
قسمتهای مختلف ساختمان اسكلت بتنی و مراحل انجام کار
سازه های چوبی
انواع المان های ساختمانی و دیتیل اجرایی آنها
به همراه عکسهای گرفته شده از پروژه ساختمانی

 

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران در پروژه ساختمانی , گزارش کار کارآموزی عمران گزارش کارآموزی عمران گزارش کارآموزی مهندسی عمران گزارش کارآموزی رشته عمران گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران دانلود گزارش کارآموزی عمران دانلود گزارش کارآموزی مهندسی عمران دانلود گزارش کارآموزی رشته عمران


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
کارآموزی ,مهندسی ,رشته ,گزارش ,پروژه ,ساختمانی ,کارآموزی رشته ,رشته مهندسی ,گزارش کارآموزی ,پروژه ساختمانی ,مهندسی عمران ,رشته مهندسی عمران ,عم

گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران در پروژه ساختمانی

گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران در پروژه ساختمانی

گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران در پروژه ساختمانیدسته: عمران و ساختمان 
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: docx 
حجم فایل: 10000 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 52 

یک نمونه عالی و کامل گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران ، کار در پروژه ساختمانی که برای دانلود در 52 صفحه مهیا شده است

 

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران در پروژه ساختمانی

یک نمونه عالی و کامل گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران ، کار در پروژه ساختمانی که برای دانلود در 52 صفحه مهیا شده است.

یک نمونه عالی و کامل گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران ، کار در پروژه ساختمانی که برای دانلود در 52 صفحه مهیا شده  است.

شامل این مطالب است :

مقدمه ای بر روش های ساخت در ایران
مقایسه فنی انواع اسکلت ساختمان
اسکلت فلزی
انواع پروفیل های فولادی در ساختمان
قسمتهای مختلف ساختمان اسكلت فلزی و مراحل انجام کار
ساختمان اسکلت بتنی و دیتیل های آن
قسمتهای مختلف ساختمان اسكلت بتنی و مراحل انجام کار
سازه های چوبی
انواع المان های ساختمانی و دیتیل اجرایی آنها
به همراه عکسهای گرفته شده از پروژه ساختمانی

 

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران در پروژه ساختمانی , گزارش کار کارآموزی عمران گزارش کارآموزی عمران گزارش کارآموزی مهندسی عمران گزارش کارآموزی رشته عمران گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران دانلود گزارش کارآموزی عمران دانلود گزارش کارآموزی مهندسی عمران دانلود گزارش کارآموزی رشته عمران


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
کارآموزی ,مهندسی ,رشته ,گزارش ,پروژه ,ساختمانی ,کارآموزی رشته ,رشته مهندسی ,گزارش کارآموزی ,پروژه ساختمانی ,مهندسی عمران ,رشته مهندسی عمران ,عم

گزارش آزمایشگاه هیدرولیک1

گزارش آزمایشگاه هیدرولیک

گزارش آزمایشگاه هیدرولیکدسته: عمران و ساختمان 
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 5103 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 70 

گزارش کار آزمایشگاه درس هیدرولیک ؛ کاملترین گزارش آزمایشگاه هیدرولیک رشته مهندسی عمران و فنی مهندسی است که برای دانلود در 70 صفحه آماده شده است

 

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

گزارش آزمایشگاه هیدرولیک

گزارش کار آزمایشگاه درس هیدرولیک ؛ کاملترین گزارش آزمایشگاه هیدرولیک رشته مهندسی عمران و فنی مهندسی است که برای دانلود در 70 صفحه آماده شده است .

هر آزمایش مشتمل بر موارد ذیل می باشد: عنوان آزمایش – موضوع و هدف آزمایش – تجهیزات و مواد لازم برای آزمایش به همراه عکس و شکل آنها – تئوری آزمایش همراه با شکل و دیاگرام های تهیه شده با فوتوشاپ – روش انجام آزمایش – محاسبات آزمایش – ازائه نتایج آزمایش و بیان آنها بضورت نمودار و دیاگرام

لیست آزمایشات این مجموعه : آزمایش اندازه گیری جریان به کمک سرریزها – آزمایش اندازه گیری نیروی فشارهیدرواستاتیك – آزمایش بررسی خصوصیات جهش هیدرولیکی در کانال مستطیلی – آزمایش جت آب – آزمایش جریان یکنواخت در کانال های روباز – آزمایش رینولدز – انواع جریان روباز – ونتوری فلوم

مطلب شامل 70 صفحه قابل ویرایش می باشد .

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : گزارش آزمایشگاه هیدرولیک , گزارش آزمایشگاه هیدرولیک دانلود گزارش آزمایشگاه هیدرولیک گزارش کار آزمایشگاه هیدرولیک دانلود گزارش کار آزمایشگاه هیدرولیک گزارش آزمایش پرش هیدرولیکی گزارش کار آزمایش پرش هیدرولیکی گزارش آزمایشگاه هیدرولیک عمران گزارش کار آزمایشگاه هیدرولیک


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
آزمایش ,آزمایشگاه ,گزارش , گزارش ,هیدرولیک  ,فایل ,گزارش آزمایشگاه ,آزمایشگاه هیدرولیک  ,آزمایشگاه هیدرولیک , گزارش آزمایشگاه ,هیدرولیک   گز

گزارش آزمایشگاه هیدرولیک1

گزارش آزمایشگاه هیدرولیک

گزارش آزمایشگاه هیدرولیکدسته: عمران و ساختمان 
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 5103 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 70 

گزارش کار آزمایشگاه درس هیدرولیک ؛ کاملترین گزارش آزمایشگاه هیدرولیک رشته مهندسی عمران و فنی مهندسی است که برای دانلود در 70 صفحه آماده شده است

 

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

گزارش آزمایشگاه هیدرولیک

گزارش کار آزمایشگاه درس هیدرولیک ؛ کاملترین گزارش آزمایشگاه هیدرولیک رشته مهندسی عمران و فنی مهندسی است که برای دانلود در 70 صفحه آماده شده است .

هر آزمایش مشتمل بر موارد ذیل می باشد: عنوان آزمایش – موضوع و هدف آزمایش – تجهیزات و مواد لازم برای آزمایش به همراه عکس و شکل آنها – تئوری آزمایش همراه با شکل و دیاگرام های تهیه شده با فوتوشاپ – روش انجام آزمایش – محاسبات آزمایش – ازائه نتایج آزمایش و بیان آنها بضورت نمودار و دیاگرام

لیست آزمایشات این مجموعه : آزمایش اندازه گیری جریان به کمک سرریزها – آزمایش اندازه گیری نیروی فشارهیدرواستاتیك – آزمایش بررسی خصوصیات جهش هیدرولیکی در کانال مستطیلی – آزمایش جت آب – آزمایش جریان یکنواخت در کانال های روباز – آزمایش رینولدز – انواع جریان روباز – ونتوری فلوم

مطلب شامل 70 صفحه قابل ویرایش می باشد .

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : گزارش آزمایشگاه هیدرولیک , گزارش آزمایشگاه هیدرولیک دانلود گزارش آزمایشگاه هیدرولیک گزارش کار آزمایشگاه هیدرولیک دانلود گزارش کار آزمایشگاه هیدرولیک گزارش آزمایش پرش هیدرولیکی گزارش کار آزمایش پرش هیدرولیکی گزارش آزمایشگاه هیدرولیک عمران گزارش کار آزمایشگاه هیدرولیک


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
آزمایش ,آزمایشگاه ,گزارش , گزارش ,هیدرولیک  ,فایل ,گزارش آزمایشگاه ,آزمایشگاه هیدرولیک  ,آزمایشگاه هیدرولیک , گزارش آزمایشگاه ,هیدرولیک   گز

گزارش آزمایشگاه هیدرولیک1

گزارش آزمایشگاه هیدرولیک

گزارش آزمایشگاه هیدرولیکدسته: عمران و ساختمان 
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 5103 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 70 

گزارش کار آزمایشگاه درس هیدرولیک ؛ کاملترین گزارش آزمایشگاه هیدرولیک رشته مهندسی عمران و فنی مهندسی است که برای دانلود در 70 صفحه آماده شده است

 

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

گزارش آزمایشگاه هیدرولیک

گزارش کار آزمایشگاه درس هیدرولیک ؛ کاملترین گزارش آزمایشگاه هیدرولیک رشته مهندسی عمران و فنی مهندسی است که برای دانلود در 70 صفحه آماده شده است .

هر آزمایش مشتمل بر موارد ذیل می باشد: عنوان آزمایش – موضوع و هدف آزمایش – تجهیزات و مواد لازم برای آزمایش به همراه عکس و شکل آنها – تئوری آزمایش همراه با شکل و دیاگرام های تهیه شده با فوتوشاپ – روش انجام آزمایش – محاسبات آزمایش – ازائه نتایج آزمایش و بیان آنها بضورت نمودار و دیاگرام

لیست آزمایشات این مجموعه : آزمایش اندازه گیری جریان به کمک سرریزها – آزمایش اندازه گیری نیروی فشارهیدرواستاتیك – آزمایش بررسی خصوصیات جهش هیدرولیکی در کانال مستطیلی – آزمایش جت آب – آزمایش جریان یکنواخت در کانال های روباز – آزمایش رینولدز – انواع جریان روباز – ونتوری فلوم

مطلب شامل 70 صفحه قابل ویرایش می باشد .

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : گزارش آزمایشگاه هیدرولیک , گزارش آزمایشگاه هیدرولیک دانلود گزارش آزمایشگاه هیدرولیک گزارش کار آزمایشگاه هیدرولیک دانلود گزارش کار آزمایشگاه هیدرولیک گزارش آزمایش پرش هیدرولیکی گزارش کار آزمایش پرش هیدرولیکی گزارش آزمایشگاه هیدرولیک عمران گزارش کار آزمایشگاه هیدرولیک


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
آزمایش ,آزمایشگاه ,گزارش , گزارش ,هیدرولیک  ,فایل ,گزارش آزمایشگاه ,آزمایشگاه هیدرولیک  ,آزمایشگاه هیدرولیک , گزارش آزمایشگاه ,هیدرولیک   گز

آلیاژ های AL-Li (آلمینیوم و لیتیوم)1

آلیاژ های AL-Li (آلمینیوم و لیتیوم)

آلیاژ های AL-Li (آلمینیوم و لیتیوم)دسته: معدن 
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 18 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 11 

آلیاژهای ALLi عمدتا بعنوان مواد پیشرفته برای كاربرد در تكنولوژی های هوایی و هوافضا مورد توجه هستند كه این به علت دانستیه كم و مدول مخصوص بالا (high specific modulus ) و خصوصیات خستگی و تافنس در دمای پایین (cryoyenic touyhness ) خوب می‌باشد

 

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

آلیاژ های AL-Li (آلمینیوم و لیتیوم)

 


چكیده :
آلیاژهای AL-Li عمدتا بعنوان مواد پیشرفته برای كاربرد در تكنولوژی های هوایی و هوافضا مورد توجه هستند كه این به علت دانستیه كم و مدول مخصوص بالا (high specific modulus ) و خصوصیات خستگی و تافنس در دمای پایین (cryoyenic touyhness ) خوب می‌باشد.
اشكال عمده آلیاژهای AL-Li استحكام بالا ( Peak – Strength ) ، داكتیلیته كم و تافنس شكست در جهت عرضی ( fracture toughness in the short transverse direcetion ) ناهمسانگرای در خصوصیات سطحی (plane properties ) نیاز به كارسرد برای رسیدن به خصوصیات عالی و حداكثر و توسعه و پیشرفت ترك های خستگی زمانی كه ترك ها میكروسكوپی هستند می‌باشد.
آلیاژهای AL-Li :
آلیاژهای AL-Li عمدتا برای كاهش وزن سازه های هوایی و ساختمان هواپیما توسعه یافته اند . اخیرا نیز به منظور استفاده در كاربرد های برودتی و دمای پایین مورد تحقیق و توجه قرار گرفته اند.
پیشرفت عمده كار از سالهای 1970 تا 1980 شروع شد زمانیكه تولید كنندگان آلومینیوم ، آلیاژهای AL-Li را به عنوان جایگزین مناسب برای آلیاژهای بدنه هواپیما توسعه دادند. دانستیه كم آلیاژهای AL-Li وزن كم و بهبود كارایی هواپیما را به دنبال داشت .
آلیاژهای AL-Li تجاری عمدتا به عنوان مواد پیشرفته برای تكنولوژی های هوا – فضا مورد توجه قرار گرفته است كه این به علت وزن مخصوص كم و مدول مخصوص بالا ویژگی های تافنس خستگی و تافنس دمای پایین عالی آنها می‌باشد . مقاومت در برابر اشاعه ترك خستگی بالای آلیاژهای AL-Li در مقایسه با آلیاژهای قدیمی‌سری 2xxx و 7xxx به علل زیر می‌باشد:
1-high levels of crack tip shielding 
2- meandering crack paths
3- the resultant roughness – in duced crack closure
واقعیت امر این است كه ویژگی های عالی این آلیاژها از مكانیزم بالا منتج شده است و دلالت قطعی نسبت به تركهای كوچك و رفتار نوسانی ( variable – amplitude behavior ) آنها دارد.
اشكال عمده آلیاژهای AL-Li استحكام بالا(peak- strenyth) كاهش داكتیلتیه و تافنس در جهت عرض كوتاه (fracfure toughness in the short transverse divection) ناهمسانگردی در ویژگی های صفحه ای ، نیاز به كارسرد بری رسیدن به خصوصیات عالی و حداكثر و سرعت توسعه و رشد ترك خستگی بالا زمانی كه ترك ها میكروسكوپی می‌باشند .
توسعه آلیاژهای AL-Li تجاری موجود با اضافه كردن به آلیاژهای آلومینیوم – مس ،آلومینیوم – منیزیم ، و آلومینیوم- منیزیم – مس شروع شد . این آلیاژها انتخاب شده بودند برای افزودن مشخصات رسوب سختی و نیز افزایش رسوبات آلیاژهای پایه Al-mg, Al – cu و Al –cu-mg به رسوبات آلیاژهای حاوی Li برای افزایش سختی و قابلیت رسوب سختی آنها.

 

فهرست مطالب

چكیده : 1
آلیاژهای AL-Li : 1
آلیاژ weldalite 049: 3
آلیاژ 2090: 4
تركیب شیمایی 4
آلیاژ 2091: 6
آلیاژ 8090: 8
تركیب شیمیایی 8

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

برچسب ها : آلیاژ های AL-Li (آلمینیوم و لیتیوم) , آلیاژ های AL Li آلمینیوم لیتیوم تحقیق پژوهش مقاله پروژه ,دانلود تحقیق دانلود پژوهش دانلود مقاله دانلود پروژه


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
آلیاژهای ,خستگی ,تافنس ,خصوصیات ,می‌باشد ,توسعه ,دمای پایین ,مخصوص بالا ,مورد توجه ,مدول مخصوص ,مواد پیشرفته ,پایین cryoyenic touyhness ,دمای پایین cryoyenic

طراحی معادن روباز توسط نرم افزارsurpac vision1

طراحی معادن روباز توسط نرم افزارsurpac vision

طراحی معادن روباز توسط نرم افزارsurpac visionدسته: معدن 
بازدید: 9 بار
فرمت فایل: docx 
حجم فایل: 21436 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 260 

surpac vision یک ابزار تحلیل و طراحی می باشد که انعطاف پذیری و گزینه های بیشماری را با مجتمع سازی در یک محیط گرافیکی سه بعدی شامل کنترل چند لایه (multi layer control ) و (split screen view ports ) تهیه می کند

 

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

خرید

طراحی معادن روباز توسط نرم افزار surpac vision

 

surpac visionیک ابزار تحلیل و طراحی می باشد, که انعطاف پذیری و گزینه های بیشماری را با مجتمع سازی در یک محیط گرافیکی سه بعدی شامل کنترل چند لایه (multi layer control ) و(splitscreen view ports ) تهیه می کند .

نرم افزار Surpac vision 5.0 مجهز به ابزارهای طراحی و آنالیزی بوده که جهت استفاده بهتر و رفاه کاربران با تغییراتی که در منو ها و کلیدهایش صورت گرفته ، همچنین از یک محیط گرافیکی سه بعدی نیز برخوردار است که از طریق آن کاربر امکان استفاده از داده های فراوان ، همچنین طراحی و تعریف پروژه را خواهد داشت.

انسجام داده ها در نسخه جدید surpac 5.0 به کاربران امکان دستیابی به داده ها را بدون استفاده از وسایل جانبی plug-in داده است. در این شیوه، جهت دستیابی به داده ها نیاز به کپی کردن و وارد و خارج کردن اطلاعات ندارید. این بدان معناست که جهت انتقال داده ها افراد کاردان و متخصص دیگر نیازی به جابه جایی و حمل داده ها با خود ندارند بلکه به راحتی می توانند با استفاده از این برنامه داده ها و اطلاعات خود را با یکدیگر تسهیم (share) کنند.

Data plug-in های موجود در این نسخه عبارتند از :

 • Autocad. DWG and DXF
 • ArcInfo shape files
 • Datamine .ASC and .DM
 • Gemcom
 • Medsystem
 • Microstation
 • Vulcan

 پیشرفت های کاربردی که از زمان نسخه 4.1 تا به حال صورت گرفته عبارتست از:

Block Modeling (مدل سازی توده یا قطعه زمین )

 • تجزیه و تحلیل نا محدود
 • Subcelling های متفاوت در جهت های گوناگون
 • بلاکینگ مجدد
 • ویژگی درصدی درون فضای سه بعدی
 • نمایش نقطه توده ( point cloud display )
 • حسابرسی و بررسی دقیق Metadataهای درونی Blockmodel

 

فهرست مطالب:

فصل اول :معرفی نرم افزار surpac vision

- معرفی surpac

- نصب کردن نرم افزار surpac

- صفحه نمایش surpac

- قوانین strings و string file در surpac

- گرافیک

- ابزار های پیشرفته ویرایش

 فصل دوم :طراحی معادن روباز توسط نرم افزار surpac vision

- مقدمه

- ابزار مورد نیاز

- اهداف

- جریان کار

- ارائه داده های مرتبط با طراحی پیت

-ابزار پایه طراحی پیت

- ابزارهای اضافی طراحی پیت

- طراحی سطحی پیت

- مدل سطحی طراحی پیت

- visualization

- طراحی دپو باطله

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

خرید

برچسب ها : طراحی معادن روباز توسط نرم افزارsurpac vision , طراحی معادن روباز نرم افزارsurpac vision پروژه تحقیق ,مقاله پژوهش دانلود پروژه دانلود تحقیق دانلود مقاله دانلود پژوهش


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
طراحی ,surpac ,داده ,معادن ,vision ,افزار ,افزار surpac ,روباز توسط ,surpac vision ,معادن روباز ,طراحی معادن ,طراحی معادن روباز ,افزار surpac vision ,لایه multi layer ,multi laye

اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت1

اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت

اصول حفاری و حفاری در سنگهای سختدسته: معدن 
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: docx 
حجم فایل: 126 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 98 

حفاری به معنی نفوذ در سنگ است نفوذ در سنگ گاهی به منظور خرد کردن آن انجام میگیرد به طور کلی صرف نظر از نوع روش و منشا انرژی ، عملیاتی را که به حفر چال در سنگ منجر می شود

 

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

خرید

اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت

 

حفاری به معنی نفوذ در سنگ است . نفوذ در سنگ گاهی به منظور خرد کردن آن انجام میگیرد . به طور کلی صرف نظر از نوع روش و منشا انرژی ، عملیاتی را که به حفر چال در سنگ منجر می شود ، نفوذپذیری می نامند.  مواد معدنی زیربنای اقتصاد و صنعت در جامعه را تشكیل می‌دهند. بشر از همان آغاز آفرینش خود و در طول تاریخ، بر حسب نیازمندیها و شناخت از مواد معدنی استفاده كرده است. اكنون نیز انسان از تمامی مواد معدنی به حالت‌ها و شیوه‌های گوناگون بهر‌ه‌برداری می‌نماید. به دیگر سخن همین مواد معدنی هستند كه پایه و اساس تمدن را تشكیل می‌دهند. عوامل مؤثر بر آستانه اقتصادی شدن مواد معدنی  عواملی چون عرضه، تقاضا و مسائل سیاسی می‌باشد . میزان تولید مواد معدنی در دهه گذشته افزایش شایانی داشته است.

  عواملی كه موجب این افزایش می باشند عبارتند از : پیشرفت در تکنولوژی و روشهای حفاری ، پیشرف در زمینه اكتشاف به دلیل مشخص شدن منشاء محیط و چگونگی تشكیل ذخایر مختلف، مثلاً نظریه تكتونیك صفحه‌ای كمك‌های مؤثری در رابطه با كشف ذخایر مس پروفیری نمود‌ه ‌است . در دهه اخیر بكارگیری روش‌های نوین ژئوفیزیكی و ژئوشیمیایی در كشف ذخایر جیدد بخصوص آنهایی كه در اعماق زمین قراردارند كمك مؤثری نمود. همچنین ماشینهای جدید استخراج موجب شده تا ذخایری كه در اعماق قرار داشته قابل بهر‌ه‌برداری شوند و با كمك از این ماشین الات میزان تولید روزانه بالا رود. پیشرفت در زمینه صنعت تلغیظ و تصفیه موجب گردید تا بسیاری از ذخایر عمیق دور از دسترس نیز قابل بهر‌ه برداری شوند. همزمان با بالارفتن تولید، میزان مصرف موادمعدنی نیز افزایش داشته است.

 از میان عوامل ذکر شده در فوق، در این متن به توضیح و بحث در خصوص روشهای حفاری، بخصوص حفاری در سنگهای سخت می پردازیم .  بطور کلی تاریخچه حفاری مبهم است ،اما از زمانهای دور، ملتهای متمدن به منظور دسترسی به آب و بعضی کریستالها،عملیات حفاری را انجام داده اند .

تا چند دهه قبل ،سیستم حفاری دستی جهت ایجاد چال برای احداث تونل در معدن متداول بود.

با گذشت زمان و نیاز به حفاریهای عمیق، روش دیگری از حفاری دستی بنام روش کابلی متداول شد که در آن طول مته بیشتر بود و برای ضربه زدن از کابل فولادی استفاده می شد .

 پاره ای از تحولات در صنعت حفاری عبارتند از :

 بین سالهای 1820-1810 ،سیستم حفاری چرخشی با استفاده از ماشین بخار

بین سالهای 1840-1830 سیستم حفاری کابلی با استفاده از ماشین بخار

بین سالهای 1860-1850 دستگاههای حفاری مجهز به الماس

بین سالهای 1880-1870 سیستم حفاری مغزه گیر مجهز به الماس

بین سالهای 1900-1890 سیستم حفاری ضربه ای چرخشی

بین سالهای 1940-1920 استفاده از مته های کربور تنگستن

بین سالهای 1975-1970 ماشین حفاری هیدرولیکی

 چکیده........................................................................................................ 3 

مقدمه........................................................................................................  4

فصل اول

 شاخصهای حفاری........................................................................................ 6

 سختی........................................................................................................ 6

 سفتی......................................................................................................... 7

 سایندگی..................................................................................................... 7

 اندازه و یكنواختی دانه‌ها................................................................................. 9

 جدایش...................................................................................................... 9  

 تقسیم بندی سنگها بر اساس شاخصهای حفاری.................................................... 10                 

 سنگهای آذرین ساینده................................................................................... 11

 سنگهای آذرین نیمه ساینده..............................................................................  11

 

سنگهای آذرین با سایندگی كم.......................................................................... 12

سنگهای آذرین تجزیه .................................................................................. 12

 سنگهای متامورفیك......................................................................................  13

 سنگهای متامورفیك سخت و ساینده...................................................................  13

 سنگهای متامورفیك نیمه سخت و نیمه ساینده.......................................................  14

 سنگهای متامورفیك نرم.................................................................................  14

 سنگهای رسوبی..........................................................................................  14

 سنگهای سخت سیلیسی..................................................................................  15

 سنگهای رسوبی ساینده با سختی كم..................................................................  15

 شكننده اما ساینده.........................................................................................  16

 نسبتاً سخت اما فاقد خاصیت سایندگی................................................................  16

 سنگهای رسوبی نرم و فاقد , خاصیت سایندگی.....................................................  17

فصل دوم

 مشخصات و پارامترهای سنگ برای حفاری ...................................................... 18

 حفاری پذیری اولیه....................................................................................... 22

 پارامترهای پیشرفت....................................................................................  23

 پارامترهای خوردگی ابزار............................................................................. 24

 دانه بندی................................................................................................... 26

 حفاری پذیری كلی‌....................................................................................... 27

 خصوصیات جرم سنگ................................................................................. 27

 قرار گرفتن ناپیوستگی‌ها............................................................................... 29

 نتیجه گیری .............................................................................................. 30

 فصل سوم

  حفاری ضربه‌ای......................................................................................... 31

 3-1 حفاری كابلی........................................................................................ 32

 3-1 الف) تمیز كردن چال.............................................................................. 33

 3-1 ب) نظریه حفاری كابلی......................................................................... 35

 3-1- ج) امتیازات حفاری كابلی.....................................................................  38

 3-1- د) نقاط ضعف و معایب این سیستم............................................................ 39

 3-2 دستگاه حفاری چكشی............................................................................. 40

 3-2-1 اصول عملیات حفاری  توسط این ماشین‌ها............................................... 42

 3-3 اندیس گذاری ....................................................................................... 47

 3-4 تولید و انتقال انرژی در سیستم حفاری ضربه‌ای............................................ 50

 3-4-1 اتلاف انرژی در طول لوله حفاری.......................................................... 54

 3-5 انتقال انرژی در سطح تماس مته با سنگ از اولین موج ایجاد شده...................... 56

 3-6 تراست مورد نیاز در حفاری ضربه‌ای....................................................... 60

 3-7 تأثیر شكل سرمته در حفاری ضربه‌ای......................................................... 62

 آزمایشات تعیین مشخصات در سیستم حفاری ضربه‌ای.......................................... 63

فصل چهارم

 .سیستم حفاری چرخشی.................................................................................. 69

 4-1 حفر چال‌های انفجاری با استفاده از سیستم حفاری چرخشی............................... 71

 4-2 عوامل مؤثر بر میزان نفوذ سرمته در داخل سنگ.......................................... 72

 4-3 سرمته‌های حفاری چرخشی...................................................................... 78

 4-4 انواع مختلف طراحی.............................................................................. 79

 4-5 اساس كار سرمته‌های مخروطی گردنده....................................................... 81

 4-6 عمل فشارش و ایجاد شكست در سنگ......................................................... 83

 4-7 آنالیز عمل متقابل سرمته و سنگ با در نظر گرفتن میزان انرژی ذخیره شده......... 87

 4-7-1 عمل اولیه سرمته............................................................................... 87

 4-7-2 عمل ثانویه سرمته............................................................................. 89

 4-8 طوق چرخشی..................................................................................... 90

فصل پنجم

 حفاری الماسه............................................................................................ 93

 5-1 انواع سرمته‌های الماسه......................................................................... 95

 5-1-1 سرمته‌های دارای قطعات الماس بر روی سطح بدنه................................... 95 

 5-1-2 سرمته‌های دارای قطعات الماس در داخل تركیب بدنه................................. 96

 5-2 مقایسه هزینه ها در حفاری‌های الماسه....................................................... 97

 5-3 لوله‌های مغزه‌گیری............................................................................... 99

 5-3 الف) لوله‌های مغزه گیری انفرادی.......................................................... 100

 5-3 – ب) لوله‌های مغزه گیری دو جدار......................................................... 101

 5-3-ج) لوله‌های مغزه گیری دو جداره اصلاح شده........................................... 103

 5-4 تكنیك حفاری با خطوط سیمی................................................................ 105

 5-4-1 سیستم حفاری سیمی......................................................................... 105

 5-4-2 پایداری چال در حفاری سیمی............................................................. 107

 5-4-3 رشته لوله‌های حفاری سیمی.............................................................. 108

 5-4-4 محفظه مغزه گیری در حفاری سیمی.................................................... 108

 5-4-5 سیستم با قابلیت جمع شدن.................................................................. 109

 5-4-6 امتیازات و مزایای سیستم حفاری سیمی................................................ 110

 سرمته‌های مغزه گیری در حفاری سیمی......................................................... 111

 5-5 هزینه‌ها........................................................................................... 111

 5-6 محاسبات عملی در حفاری الماسه........................................................... 112

 5-7 نظریه حفاری بر مبنای عمل سایش......................................................... 115

 5-8 تأثیر خواص سنگ در میزان نفوذ سرمته‌های الماسه نوع او.ل....................... 119

 5-9 سرمته‌های الماسه نوع دوم................................................................... 120        

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

خرید

برچسب ها : اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت , اصول حفاری حفاری سنگهای سخت اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت حفاری در سنگهای سخت تحقیق پژوهش مقاله پروژه پایان نامه دانلود تحقیق دانلود پژوهش ,دانلود مقاله دانلود پروژه دانلود پایان نامه


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
حفاری ,سیستم , سنگهای ,سنگهای ,سالهای ,سیمی ,سیستم حفاری ,حفاری سیمی ,حفاری ضربه‌ای ,مواد معدنی ,مغزه گیری ,دارای قطعات الماس ,سرمته‌های دارای

گل اُخرا و كاربرد آن در صنعت رنگ سازی1

گل اُخرا و كاربرد آن در صنعت رنگ سازی

گل اُخرا و كاربرد آن در صنعت رنگ سازیدسته: معدن 
بازدید: 12 بار
فرمت فایل: docx 
حجم فایل: 8311 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 134 

کشور ما ایران از جمله معدود کشورهایی است که از لحاظ منابع معدنی بسیار غنی است و از جمله مواد معدنی با ارزش ایران کانسارهای آهن می باشند که در تمام نقاط کشور پراکنده اند آهن به اشکال گوناگون تشکیل ذخیره می دهد از جمله ماگمایی(چادر ملو، گل گهر)، متاسوماتوز(چغارت)، اسکارنی(همه کس) و رسوبی(بندرعباس)

 

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

گل اُخرا و كاربرد آن در صنعت رنگ سازی

 

چکیده

              کشور ما ایران از جمله معدود کشورهایی است که از لحاظ منابع معدنی بسیار غنی است و از جمله مواد معدنی با ارزش ایران کانسارهای آهن می باشند که در تمام نقاط کشور پراکنده اند آهن به اشکال گوناگون تشکیل ذخیره می دهد از جمله ماگمایی(چادر ملو، گل گهر)، متاسوماتوز(چغارت)، اسکارنی(همه کس) و رسوبی(بندرعباس).              

               در مطالعه حاضر یکی از این اشکال که ذخایر خاک سرخ و زرد هستند و   عموماً نیز حاوی رس و سلیس بوده و در اثر  فرایند هوازدگی تشکیل شده اند مورد نظر هستند.

              اخراها ذخایر باقیمانده ناشی از هوازدگی  هستند که بصورت پوسته یا قشرهای هوازده با ضخامتهای متفاوت تشکل شده اند.

               فرایند تشکیل اخراها شامل آزاد شدن آهن سه ظرفیتی و انتقال آن به اعماق سپس ترکیب آن به سیلیس و آلومین در نهایت راسب شدن آهن به صورت Fe(OH)3 و تبدیل آن به Fe2O3 است.

              البته کلاً دو نظریه جهت تشکیل اخراها وجود دارد یکی منشاء آتشفشانی و دیگری  منشاء رسوبی است.

             رنگدانه ها بدو دسته آلی و غیر آلی تقسیم می گردند و رنگدانه های اکسید آهنی از دسته غیر آلی هستند کلاً رنگدانه های غیر آلی دارای دو دسته طبیعی و مصنوعی هستند که اکسید های آهن هم بصورت مصنوعی وهم به صورت طبیعی بدست می آیند.

            رنگدانه های اکسید آهن به چهار دسته زرد، قرمز، قهوه ای و سیاه تقسیم می شوند. کانیهای اصلی تشکیل دهنده این رنگدانه ها هماتیت، گوتیت، لیپدوکروسیت، مانتیت می باشند.

               ذخایر خاکهای سرخ در ایران بدو دسته ذخایر خاکهای سرخ جنوبی و ذخایر ایران مرکزی تقسیم می شوند. در گزارش حاضر تقریبا تمام معادن فعال و  غیر فعال و همچنین رخنمونهای شناسایی شده که بالغ بر 30 نقطه می باشند ذکر شده اند.

              در مورد ذخایر ایران مرکزی ونارج و مامونیه که مشخصاً منشاء رسوبی دارند بقیه ذخایر بطور مشخص حاصل ترکیب پدیده های کارستی شدن و دگرگونی هستند.

               در مورد ذخایر جنوبی ایران می توان گفت که پس از بالا آمدن گنبدهای نمکی و فرسایش آن به درون دریا اکسیدهای آهن در یک دیسپرسیون به عنوان ذخیره باقی مانده اند.

 

              در بررسی حاضر نمونه های معدنی جمع آوری شده از بعضی معادن خاک سرخ و زرد و نیز معادن سنگ آهن و آپاتیت اسفوردی جهت تشخیص وجود عناصر کمیاب خاکی با استفاده از دستگاه XRF مورد آزمایش قرار گرفته اند.

              مقادیر مورد نظر در جداول جداگانه ای در انتهای گزارش ذکر شده اند و بنظر می رسد که اعداد بدست آمده نتایج امیدوار کننده ای در جهت ادا مه تحقیقات برای دستیابی به عناصر کمیاب خاکی از بعضی ذخایر آهن باشند.

              بهرحال امید است که این تحقیقات کمکی در جهت شناخت بهتر ذخایر اخرای ایران بنماید و بتوان آن را ادامه داد.

              در یک جمع بندی کلی می توان گفت که مصرف اصلی و عمده خاک سرخ در صنایع کشور در تولید ضد زنگ می باشد. ضد زنگ درجه 1 از خاک سرخ هرمز و ضد زنگهای درجه 2 از خاک سرخ ونارج و مامونیه و امثالهم تهیه میشوند.

              خاک سرخ معدن هرمز در جهت ساخت ضد زنگ از لحاظ خصوصیات طبیعی هیچگونه مشکلی نداشته و واجد اکثریت شرایط و ویژگیهای مطلوب می باشد تنها مشکل این خاک سرخ عدم رعایت اصول صحیح در تولید، خردایش و عرضه آن به بازار مصرف میباشد که مشکلاتی را برای مصرف کنندگان بوجود آورده است.

              خاک سرخ معدن ونارج علیرغم عیار بالا با مشکل رنگ تیره(قرمز متمایل به قهوه ای) مواجه است علاوه بر این وجود سیلیس آزاد در این خاک سرخ نیز مشکل استهلاک دستگاهها در کاخانجات پودرسازی و کارخانجات رنگ را پدید می آورد.

              خاک سرخ مامونیه گرچه مشکل سیلیس آزاد را ندارد و لیکن از عیار چندان بالایی برخوردار نیست. دو معدن و نارج و مامونیه این حسن بزرگ را دارند که به مراکزمصرف در کشور نزدیک بوده و لذا محصول آنها از هزینه تمام شده نسبتاً پائینی برخوردار است.

              کارخانجات رنگ کشور جهت تعیین کیفیت یک خاک سرخ مصرفی در ساخت رنگ و ضد زنگ اقدام به اندازه گیری ویژگیهای خاک سرخ مذکور نکرده بلکه نمونه هایی از محصول مورد نظر را با این خاک سرخ ساخته و بر این اساس به اظهار نظر در مورد کیفیت خاک سرخ می پردازند. پیشنهاد میشود جهت بررسی کیفی یک خاک سرخ همین روش مدنظر قرار گیرد چرا که از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه بوده و از لحاظ اطمینان به نتیجه حاصله نیز مشکلی وجود نخواهد داشت.

              در انتها جهت تامین انتظارات صنایع مصرف کننده خاک سرخ نسبت به کیفیت خاک سرخ هرمز عرضه شده به بازار داخلی و حتی خارجی پیشنهادات زیر مطرح می گردد:

              خردایش خاک سرخ تا ابعاد  800 ـ 600 مش، زدودن نمک(NaCl) از خاک سرخ، کنترل دقیق کیفیت تولید محصول در معدن، تهیه یک سیستم بسته بندی صحیح و مناسب و دقیق(از لحاظ وزنی)اتحاد سیاستهای تجاری مناسب جهت کنترل عرضه خاک سرخ واقعی هرمز به مصرف کننده و جلوگیری از اختلاط آن با خاک سرخهای دیگر معادن توسط سودجویان.

              البته باید یادآور شد که برای تولید اکسیدهای آهن طبیعی و مصنوعی در ایران هیچگونه محدودیتی وجود ندارد، زیرا کشور ما دارای انواع و اقسام معادن آهن با ژنزهای مختلف و انواع گل اخرا می باشد. مهمترین مناطق آهن دار در ایران عبارتند از: اراک، ملایر، بافق، یزد، انارک، اصفهان، کاشان، سمنان و جزایر خلیج فارس.

              گل اخرای قرمز و زرد ایران از دیر باز(حدود 300 سال قبل تاکنون) بصورت کلوخه و پودر به کشورهای خارجی صادر گردیده و پس از انجام فرایندهای لازم بروی آن قسمی از آن به ایران برگردانده شده است نمونه شاخص گل اخرای جزیره هرمز می باشد.

              برای تولید انواع مصنوعی هم همانطور که میدانیم نیاز به آهن قراضه، اسید سولفوریک صنعتی و محلول آمونیاک می باشد از ضایعات کارخانه ها می توان آهن قراضه را تامین نمود و مجددا از آنها استفاده کرد. اسید سولفوریک صنعتی و آمونیاک هم تولید داخلی بوده و به مقدار کافی برای عمل وجود دارند.

              در نهایت باید امیدوار بود که اکتشافات تکمیل بروی ذخایر خاک سرخ و زرد ایران انجام گیرد تا در نهایت بتوانیم با توجه به امکانات بالقوه ای که وجود دارد هم خاک سرخ و رنگدانه طبیعی و هم رنگدانه های مصنوعی موردنیاز داخل کشور را حداقل خود تولید کرده و از واردات خارجی آنها دوری گزینیم.

 

فهرست مطالب:

فصل اول : آهن و فازهای كانه زایی آهن

   
   

مقدمه وتشكر  مقدمه                 

2

1-1 عنصر آهن و آهن در كانسار

3

2-1 كانی های اصلی آهن

4

3-1 كانسارهای آهن در ایران

5

4-1 فازهای كانه زایی آهن در ایران

6

5-1 كانسارهای خاك سرخ و منشاء آنها

6

فصل دوم : ذخایر خاكهای سرخ ایران و جهان

 

1-2 ذخایر خاك سرخ

12

2-2 ذخایر خاك سرخ جهان همراه حدود تولید هر كدام

12

3-2فهرست و مشخصات معادن فعال كشور و مناطق شناسایی شده

15

 4-2 ذخایر خاك سرخ ایران

18

                1 -4-2 ذخایر خاك سرخ ایران مركزی

18

                2-4-2 ذخایر خاك سرخ مناطق جنوبی ایران

31

5-2 آمار تولید و استخراج در سال 1382

37

فصل سوم : ژنز و نحوه تشكیل ذخایر خاك سرخ

 

1-3 ژنز و نحوه تشكیل خاك سرخ و بررسی سری هرمز

43

2-3 طرز تشكیل خاك سرخ در سری هرمز

47

               1-2-3 بعضی علائم اینفراكامبرین در ایران مركزی ، جنوب ایران .و عربستان سعودی

47

               2-2-3 تشكیل ذخایر آهن نواری در ناحیه بافق و هرمز

49

              3-2-3 تشكیل قرمز ایرانی (اخرا)

50

              4-2-3سرنوشت سنگهای اینفراكامبرین در سنگهای مدفون

53

فصل چهارم : معدن خاك سرخ هرمز

 

مقدمه    

56

1-4 كلیات و سوابق بهره برداری

56

2-4 محل و موقعیت جغرافیایی

57

عنـــوان

صفحه

3-4 زمین شناسی و مشخصات كانسار

58

4-4 كانیهای جزیره هرمز

63

5-4 نتیجه گیری كلی

65

6-4 فعالیتهای اكتشافی

67

7-4 ماده معدنی (كمیت و كیفیت )

69

8-4 روش محاسبه

70

9-4 باطله برداری

72

فصل پنجم : مصارف و كاربردهای خاك سرخ

 

1-5 مصارف و كاربردهای خاك سرخ

75

2-5 شرح تك تك مصارف اصلی رنگدانه ها

76

            1-2-5 نقاشی و كارهای پوششی

76

            2-2-5 الكترو نیك

77

            3-2-5 تركیبات رزنی پلاستیكی و تركیبات وابسته

77

           4-2-5 صنعت سرامیك

78

          5-2-5 مصالح ساختمانی و تولیدات سیمان

78

          6-2-5 صنایع شیشه سا زی

79

         7-2-5 مصارف متفرقه

79

3-5 بررسی اختصاصی خاك سرخ و ویژگیهای در مورد تهیه رنگ در صنایع رنگ كشور

80

فصل ششم : رنگ و رنگدانه های اكسید آهن

 

مقدمه      

91

1-6 عنوان رنگدانه ها

98

2-6 رنگدانه های غیر آلی

98

3-6 رنگدانه های اكسید آهن

99

4-6 مشخصات عمومی خاك سرخ

99

5-6 طبقه بندی رنگدانه ها

102

6-6 مشخصات استاندارد گل اخرا

106

7-6 جدول رنگدانه های اكسید آهن طبیعی و خصوصیات فیزیكی و شیمیایی

107

فصل هفتم : كانه آرایی

 

   عنـــوان                                                                  

صفحه

1-7 كانه آرایی خاك سرخ

119

            1-1-7 هیدرو سیكلون

121

            2-1-7 فلو تاسیون

121

            3-1-7 جداكننده های مغناطیسی

121

فصل هشتم : بازار مصرف

 

1- 8 بازار مصرف و جنبه های اقتصادی در ایران و جهان

127

 2-8 ساختمان سازی بعنوان كنترل كننده مصرف در بازار

129

3-8 توسعه محصولات در مصارف ساختمان سازی

منابع 134

 

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : گل اُخرا و كاربرد آن در صنعت رنگ سازی , گــل اُخرا صنعت رنگ سازی رنگ سازی گل اُخرا و كاربرد آن در صنعت رنگ سازی گل اُخرا در صنعت رنگ سازی گل اُخرا در رنگ سازی كاربرد گل اُخرا در صنعت رنگ سازی كاربرد گل اُخرا در رنگ سازی تحقیق مقاله پروژه پژوهش پایان نامه دانلود تحقیق دانلود مقاله دانلود پروژه دانلود پژوهش ,دانلود پایان نامه


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
ذخایر ,              ,رنگدانه ,هرمز ,اُخرا ,کشور ,بازار مصرف ,کمیاب خاکی ,عناصر کمیاب ,سیلیس آزاد ,مصرف کننده ,گوناگون تشکیل ذخیره ,ذخایر ایران

فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی1

فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی

فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازیدسته: معدن 
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: docx 
حجم فایل: 22847 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 151 

در سالهای اخیر فضاهای زیرزمینی مخصوصاً حفر تونل در كشورمان اهمیت زیادی پیدا نموده چرا كه مسئله آب به صورت یك مشكل اساسی در كشورهای خشك و كم آب مطرح می باشد،

 

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

خرید

فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی

 

 چكیده:

در سالهای اخیر فضاهای زیرزمینی مخصوصاً حفر تونل در كشورمان اهمیت زیادی پیدا نموده چرا كه مسئله آب به صورت یك مشكل اساسی در كشورهای خشك و كم آب مطرح می باشد، به طوریكه بعضی از تحلیل گران، جنگهای آینده را جنگ بر سر آب می دانند، به همین خاطر در كشور ما نیز، مهار آبهای سطحی سر لوحه برنامه های سازندگی قرار گرفته است. لذا تونلهای انحراف و انتقال آب بسیاری در حال انجام گرفتن است و یا در برنامه های درازمدت دولت قرار دارند.

از طرف دیگر توسعه راههای كشور (چه اتوبانهای داخل شهری و چه جاده های خارج از شهر) باعث افزایش روزافزون تونلزنی در سالهای اخیر گردیده و روش حفر مكانیزه تونیل بعنوان یكی از روشهای سریع و رایج در دنیا حائز اهمیت می باشد.

اما انتخاب غلط دستگاهها در بعضی از پروژه های موجود، گواه این مطلب است كه نه تنها هیچ پارامتر كمی و كیفی درباره مشخصات این دستگاهها، اعم از نیروی لازم و توان موردنظر و ... وجود ندارد تا كارفرما بتواند براساس آن طرح موردنظر را ارزیابی كند، بلكه حتی شناخت كافی نیز از انواع دستگاهها و محدوده كاری و نحوه عملكرد آنها دردست نمی باشد.

در فصل اول به معرفی و جایگاه این صنعت، مقایسه این روش با دیگر روشها، تقسیم بندی دستگاهها از دیدگاههای مختلف و معرفی دستگاههای مهم روش حفر مكانیزه پرداخته شده است.

در فصل دوم نحوه انتخاب دستگاهها و محدوده كاری آنها و خلاصه ای راجع به چگونگی تهیه پارامترهای با ارزش بحث گردیده است.

در فصل سوم علاوه بر آشنایی پارامترهای مهم و اصلی دستگاه، نحوه بدست آوردن آنها بصورت بسیار ساده بیان شده است كه مشخص كردن این پارامترها دیگر مشخصات و تجهیزات دستگاه را تعیین می كند.

در فصل چهارم آزمایشهای مختلفی كه در محل و یا در آزمایشگاه باید انجام گیرد تا مشخصات و پارامترهای مختلف زمین و دستگاه قابل محاسبه باشند از منابع مختلف جمع آوری شده اند.

و در فصل آخر یك پروژه در حال كار (تونل امامزاده هاشم) به عنوان طویل ترین تونل راه كشور ارائه گردیده است. كارفرمای این طرح وزارت راه و ترابری، مشاور شركت ایران استن و پیمانكار موسسه حرا می باشد و در پایان روش اجرایی تونل امامزاده هاشم و مشكلات ناشی از حفر تونل در زمین های سست و ریزش آن ارائه گردیده است.

 

فهرست مطالب

فصل اول: آشنایی با روش حفر مكانیزه

1-1- دسته بندی فضاهای زیرزمینی

1-2- مطالعات و طراحی

1-2-1- عملیات پیوسته

1-3- ملاحظات طراحی

1-4- هزینه ها

1-5- تقسیم بندی دستگاههای حفر مكانیزه تونیل

1-5-1- تقسیم بندی براساس روش حفر

1-5-2- تقسیم بندی براساس نگهداری پیشانی تونل

1-5-2-1- نگهداری طبیعی

1-5-2-2- نگهداری مكانیكی

1-5-2-3- نگهداری با هوای فشرده

1-5-2-4- نگهداری دوغابی

1-5-2-5- روش متعادل نمودن فشار زمین

1-5-3- تقسیم بندی براساس سیستم حمل مواد

1-5-3- نوار نقاله

1-5-3-2- نقاله زنجیری

1-5-3-3- نقاله مارپیچی

1-5-3-4- پمپاژ

1-6- معرفی چند دستگاه مهم

1-6-1- دستگاههای تمام مقطع

1-6-2- دستگاههای حفر سنگهای سخت

1-6-3- سپرهای متعادل با فشار زمین

1-6-4- سپرهای تركیبی

1-7- دستگاههای مقطعی

1-7-1- ماشینهای حفار بازویی/ بیلهای مكانیكی

1-8- حفاری كم قطر

1-8-1- دستگاه حفار AVN

1-8-2- دستگاههای حفارAVT

1-9- تجهیزات لوله گذاری

فصل دوم: معیارهای انتخاب دستگاه

2-1- شناسایی منطقه

2-2- نمونه برداری (گمانه زنی)

2-3- رسم نقشه های زمین شناسی و تهیه گزارش

2-4- انجام آزمایشها و تهیه داده های مربوطه

2-5- انتخاب دستگاه

2-5-1- زمینهای خاكی و محیطهای رسوبی

2-6- سپرهای آبی

2-7- سپرهای دوغابی

2-8- سپرهای متعادل با فشار زمین

2-9- ساختار صخره ای و سنگی

فصل سوم: نیروهای وارد بر دستگاه

3-1- نیروی فشارنده پیشانی تونل

3-1-1- روش دیوارگیری

3-1-2- اتكا به قطعات پوشش

3-2- نیروی گشتاور دستگاه

3-3- محاسبه نیروهای وارد بر دستگاه حفار

3-3-1- نیروهای وارد بر دستگاه در زمینهای خاكی

3-3-1-1- نیروی تحكیم پیشانی تونل

3-3-1-2- نیروی حاصل از وزن طبقات و آب موجود

3-3-1-3- نیروی اصطكاك بین سپر و زمین

3-3-1-4- نیروی اصطكاك بین سپر و قطعات پیش ساخته

3-3-1-5- نیروی مقاوم لبه برنده سپر

3-3-1-6- نیروی مقاوم برش دهنده ها

3-3-2- نیروهای وارد بر دستگاه در زمینهای سنگی و صخره ای

3-3-2-1- برش دهنده های قلمی

3-3-2-2- نیروهای وارد بر برش دهنده ها

3-3-2-3- عوامل مؤثر در عملكرد برش دهنده های قلمی

3-3-2-4- عمق نفوذ

3-3-2-5- زاویه تمایل به جلو

3-3-2-6- سرعت برش

3-3-2-7- فاصله برش دهنده

3-3-2-8- محاسبه نیروها

3-3-3- برش دهنده های دیسكی

3-3-3-1- عوامل مؤثر در عملكرد برش دهنده های دیسكی

3-3-3-2- عمق نفوذ

3-3-3-3- زاویه لبه برش دهنده های دیسكی

3-3-3-4- قطر برش دهنده های دیسكی

3-3-4- سرعت

3-3-5- فاصله بین برش دهنده ها

3-3-6- محاسبه نیروها

فصل چهارم: آزمایشهای خاك و سنگ

4-1- خاك

4-1-1- تعاریف كلی خاك

4-1-2- روش های معمول نمونه گیری خاك

4-1-3- آزمایشهای خاك

4-2- سنگ

4-2-1- تعاریف كلی سنگ

4-2-2- مغزه گیری از سنگ

4-2-3- طبقه بندی سنگها

4-2-4- آزمایشهای سنگ

فصل پنجم: مطالعه پروژه امامزاده هاشم

5-1- آتشباری

5-12- دستگاه حفار

5-1-3- روش اجراشده جهت بازگشایی تونل در دهانه ورودی

5-1-4- روش اجرای fore poling (پیش لوله گذاری)

5-2- روش اجرا

5-2-1- روش پلكانی

5-2-2- روش مستقیم

5-3- مشخصات كلی سیستم حفار و لوله ها

5-4- مشخصات عمومی مورد استفاده در روش forepoling

5-5- زمین شناسی تونل امامزاده هاشم

5-5-1- چینه شناسی

5-5-1-1- سازند شمشك

5-5-1-2- سازند الیكا

5-5-1-3- سازند مبارك

5-5-1-4- سازند جیرودلاون

5-5-2- زمین ساخت

5-5-2-1- گسله شمالی (قره داغ)

5-5-2-2- گسله جنوبی (مشاء)

5-6- توضیحاتی پیرامون پروژه

5-6-1- مشكلات زمین شناسی

5-6-2- ریزش های بوقوع پیوسته و تمهیدات

5-6-3- تمهیدات انجام شده جهت مهار ریزش

5-6-4- خلاصه ای از ریزش های بوقوع پیوسته در دهانه خروجی

5-6-5- تمهیدات انجام گرفته جهت مهار ریزش

5-6-6- راه اندازی مجدد این عملیات

5-6-7- ریزش در ابتدای دهانه ورودی و تشكیل قیف

5-7- ایجاد دال بتنی

5-8- احداث تونل دسترسی (Adit)

 

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

خرید

برچسب ها : فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی , ماشین حفاری تونل سازی فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی گزینش ماشین حفاری ماشین حفاری مناسب تونل سازی ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی تحقیق پژوهش مقاله پروژه پایان نامه دانلود تحقیق دانلود پژوهش دانلود مقاله دانلود پروژه ,دانلود پایان نامه


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
تونل ,دستگاه ,زمین ,دهنده ,نیروی ,حفاری ,حفاری مناسب ,تقسیم بندی ,ماشین حفاری ,نیروهای وارد ,گزینش ماشین ,گزینش ماشین حفاری ,ماشین حفاری مناسب ,ف

بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانی1

بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانی

بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانیدسته: معدن 
بازدید: 7 بار
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 3096 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 122 

پژوهش در مورد استفاده از منابع پوزولان نیز از عملیاتی است كه در چهار چوب نیل به این اهداف شروع و در حال انجام می باشد پوزولان یكی از منابع معدنی و مكانیكی موجود در طبیعت می باشد كه از مخلوط كردن آن با كلینكر سیمان وسایش بحد لازم می تواند سیمانی را تولید نمود كه از نقطه نظر بعضی از خواص نسبت به سیمان پرتلند معمولی امتیازهائی را دارا می باشد

 

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانی

 

آنچه در این پروژه آمده است نتایج مربوط به اكتشاف ذخایر پوزولانی در شعاع 150 كیلو متری اطراف كارخانه سیمان اردبیل و هم چنین كارخانجات در دست احداث می باشد. بدین منظور پس از شناسایی هر كانسار پوزولانی روی نمونه ای مخلوط های مختلف صورت گرفته است. براساس این آزمایشات ارزیابی مقدماتی هر كانسار و انتخاب اولویت ها برای اكتشافات تفضیلی و بررسی های نهایی كاربرد موجود در آن انجام پذیرفته است. بدیهی است انجام بررسیهای تفظیلی می بایست متقابلاً دنبال گردند. امید است این بررسی ها بتواند آغازی برای استفاده مطلوب از منابع كشور و تولید انبوده این نوع سیمال گردد.

 

فهرست مطالب:

فصل اول:

كلیات................................................................................................................... 1

موقعیت  جغرافیایی ............................................................................................ 1

مقدمه ................................................................................................................... 7

فصل دوم:

خلاصه ای از زمین شناسی منطقه اردبیل ......................................................... 13

فصل سوم :

خاصیت پوزولان ................................................................................................ 18

بارزترین نكات مثبت تولید سیمان با مواد افزودنی ........................................ 19

كشورهای تولید كننده سیمان پوزولانی و استانداردهای آن........................... 20

بررسیهای مقدماتی برای شناسایی و اكتشاف مواد پوزولان .......................... 22

مناطق مورد بررسی جهت اكتشاف مقدماتی مواد پوزولانی در اردبیل.......... 24  

1- توف برشها وهیا لوكلاستیت های ائوسن .................................................. 24

1-1- زمین شناسی.............................................................................................. 24

1-2- سنگ شناسی ............................................................................................ 28

1-3- پوزولان اكتیویته........................................................................................ 32

1-4- ذخیره احتمالی.......................................................................................... 33

1-5- نگرشی به جنبه های اقتصادی................................................................. 33

2- توف ها و توف برشهای پامیس دار موجود در رسوبات جنوب اردبیل.. 34

2-1- خلاصه ای از زمین شناسی حوضه رسوبی نئوژن در جنوب اردبیل.... 34

2-2- بررسی توفهای پامیس دار موجود در رسوبات  جنوب اردبیل بعنوان ماده اولیه سیمان پوزولان    41

2-2-1 اندیس شماره 1 ( اندیس چای سیغرلی)............................................. 41

الف- موقعیت جغرافیایی  ................................................................................. 41

ب- شرح واحدهای سنگی ............................................................................... 42

ج- مطالعات سنگ شناسی................................................................................. 47

د- آزمایشات میزان فعالیت پوزولانی................................................................ 57

م- ذخیره احتمالی .............................................................................................. 59

ه- نگرشی به جنبه های اقتصادی ..................................................................... 60

2-2-2 اندیس شماره 2 ( اندیس دیم سیغرلی – اوچقاز )............................. 61

الف – موقعیت جغرافیائی ................................................................................. 61

ب- شرح واحد های سنگی ............................................................................. 61

ج- مطالعات سنگ شناسی ................................................................................ 66

د- آزمایشات پوزولان اكتیویته........................................................................... 71

م- ذخیره احتمالی............................................................................................... 71

ه- نگرشی به جنبه های اقتصادی ..................................................................... 72

2-2-3 اندیس شماره 3 ( اندیش قشلاق قاسملو ).......................................... 72

الف- موقعیت جغرافیایی.................................................................................... 72

ب- شرح واحدهای سنگی ............................................................................... 72

ج- مطالعات سنگ شناسی................................................................................. 74

د- آزمایشات پوزولان اكتیویته ......................................................................... 78

م- ذخیره احتمالی .............................................................................................. 79

ه- نگرشی به جنبه های اقتصادی....................................................................... 79

2-2-4 – اندیس شماره 4 ( اندیس الماس كندی).......................................... 80

الف- موقعیت جغرافیایی.................................................................................... 80

ب- شرح واحدهای سنگی ............................................................................... 80

ج- مطالعات سنگ شناسی ................................................................................ 83

د- آزمایش پوزولان اكتیویته ............................................................................. 83

م- ذخیره احتمالی .............................................................................................. 84

هـ - نگرشی به جنبه های اقتصادی ................................................................. 84

3- ایگنمبریت ها و خاكسترهای آتشفشانی مربوط به فعالیت آتشفشانی سبلان..... 85

3-1- مختصری در مورد زمین شناسی آتشفشان سبلان ................................. 85

3-2- بررسی ایگنمبریت های دره قطور سویی بعنوان ماده اولیه سیمان پوزولان....... 88

3-2-1 مطالعات سنگ شناسی........................................................................... 89

3-2-2- آزمایش پوزولان اكتیویته ................................................................... 92

3-2-3- ذخیره احتمالی .................................................................................... 92

3-2-4- نگرشی به جنبه های اقتصادی ........................................................... 93

3-3- نهشته های خاكستر دامنه های شرقی سبلان ......................................... 93

3-3-1- اندیس شماره 1( اندیس غرب سرعین ) .......................................... 94

3-3-2- اندیس شماره 2( اندیس حسن باری) .............................................. 97

3-3-3- اندیس شماره 3 ( اندیس ایمچه) ...................................................... 97

3-3-4- اندیس شماره 4 ( اندیس باری ) ...................................................... 98

3-3-5- اندیس شماره 5 ( اندیس دیج و یجین ) .......................................... 102

3-3-6- اندیس شماره 6- ( اندیس حمله ور ) ............................................. 102

3-3-7- مطالعات سنگ شناسی ....................................................................... 106

3-3-8- آزمایش پوزولان اكتیویته ................................................................... 107

3-3-9- ذخیره احتمالی .................................................................................... 107

3-3-10- نگرشی به جنبه های اقتصادی.......................................................... 108

ارزیابی كلی : .................................................................................................... 109

 

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانی , بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانی كشورهای تولید كننده سیمان پوزولانی و استانداردهای آن بررسیهای مقدماتی برای شناسایی و اكتشاف مواد پوزولان مناطق مورد بررسی جهت اكتشاف مقدماتی مواد 


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
سیمان ,پوزولان ,اردبیل ,شناسی ,شماره ,تولید ,ذخیره احتمالی ,پوزولان اكتیویته ,تولید سیمان ,برای تولید ,استان اردبیل ,برای تولید سیمان ,آزمایش پ

آموزش الکترونیکی و کاربرد آن در مهندسی معدن1

آموزش الکترونیکی و کاربرد آن در مهندسی معدن

آموزش الکترونیکی و کاربرد آن در مهندسی معدندسته: معدن 
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: docx 
حجم فایل: 558 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 153 

با توجه به اینکه آموزش الکترونیکی ( E Learning ) که زیرشاخه ای از آموزش از راه دور می باشد ، در دنیا مقوله ای نو تازه می باشد و مدت زیادی از تولد آن نمی گذرد ( حدودا از سال 1998 میلادی ) ، مباحث و موارد مربوط به آن هنوز کاملا تبیین نگردیده است

 

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

آموزش الکترونیکی  و کاربرد آن در مهندسی معدن

 

 چكیده

    با توجه به اینکه آموزش الکترونیکی ( E- Learning ) که زیرشاخه ای از آموزش از راه دور می باشد ، در دنیا مقوله ای نو تازه می باشد و مدت زیادی از تولد آن نمی گذرد ( حدودا از سال 1998 میلادی ) ، مباحث و موارد مربوط به آن هنوز کاملا تبیین نگردیده است . و منابع و مآخذ مورد نیاز بسیار ضعیف می باشند . علی الخصوص منابع فارسی زبان . در نتیجه خود بحث آموزش الکترونیکی ( E- Learning )  جای کار و مالعه فراوانی دارد .

    متاسفانه بسیاری از کلاسها و برنامه های آموزشی که تحت عنوان آموزش از راه دور و آموزش الکترونیکی برگزار می گردند ، به دلیل ضعفهای ریشه ای تئوریک و عدم ایجاد زیرساخت های لازم ، کارایی لازم را نداشته و به هیچ وجه اهداف اساسی آموزش الکترونیکی را تامین نمی کنند . چرا که برخی از متولیان امور آموزشی فکر می کنند که با تایپ جزوات درسی و قرار دادن آنها در سایت اینترنتی و رفع اشکال اینترنتی و ... می توان آموزش الکترونیکی راه انداخت و بدان افتخار کرد و البته منبع درآمدی هم ایجاد کرد . درصورتی که در آموزش الکترونیکی باید حتی مسایل روانشناسی آموزشی را هم در نظر گرفت.

    به همین دلیل در این پروژه که کاربرد آموزش الکترونیکی در مهندسی معدن می باشد ، بیشتر به مباحث بنیادی آموزش الکترونیکی و امکان سنجی پیاده سازی آن در ایران پرداخته شده است . در ابتدابه تاریخچه مختصری از آموزش و استفاده از تكنولوژی در آن پرداخته شده است .

   سپس تعریف و تشریحی واضح و كامل از این عنوان و اصطلاحات مختلف آن ،  به عمل آورده شده . فن آوری های مربوطه و روشهای پیاده سازی آن از دیگر مباحث مورد توجه در این پروژه  می باشد.در رابطه با كارایی و یا عدم كارایی و همچنین بررسی بلقوه آن در نیز مطالبی عرضه شده است .     در انتها نیز آموزش الکترونیکی در مهندسی معدن همراه با ارائه یک نمونه آموزش نرم افزاری درس اقتصاد معدنی مورد بحث قرار گرفته است .

 

فهرست مطالب

 چکیده                                                                                                     9

 فصل اول : کلیات                                                                                   10

1 - 1 هدف                                                                                              11

 فصل دوم : تعاریف و اصطلاحات                                                          13

1 - 2 تاریخچه                                                                                         14

2 - 2 معرفی                                                                                           24

3 - 2 تعاریف و اصطلاحات                                                                         25

4 - 2 عناصر اصلی                                                                                    27

5 - 2 دو نوع آموزش از راه دور                                                                   28

6 - 2 فرضیات اصلی آموزش از راه دور                                                         30

 فصل سوم : مدیریت و برنامه ریزی                                                      31

1 - 3 برنامه ریزی آموزشی                                                                         32

2  3 مدیریت آموزشی                                                                             34

 فصل چهارم : طراحی آموزش از راه دور                                                37

1 - 4 زیر ساختهای آموزش مجازی                                                               38

1 - 1 - 4 بررسی یک نمونه زیرساخت نرم افزاری                                               43

2 - 4 عناصر طراحی                                                                                 83

3 - 4 حركتهای ساختاری                                                                            84

4 - 4 حمایت از نوآوری ها                                                                         84

5 - 4 ایجاد مطالب برای آموزش از راه دور                                                     85

6 - 4 اهمیت نقش فن آوری در مقوله طراحی                                                   88

فصل پنجم : چشم‌اندازهای برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه فن‌آوری اطلاعات در نظام رسمی آموزشی ایران                                                            90

1 - 5 بیان مسأله                                                                                     91

2 - 5 اهمیت برنامه‌ریزی بلندمدت و متمركز                                                   92

3 - 5 اهداف و رسالت توسعه فن‌آوری اطلاعات در آموزش و پرورش                  93

4 - 5 چشم‌انداز توسعه فن‌آوری اطلاعات در آموزش و پرورش                          94

5 - 5 دانشگاه آرمانی در هزاره سوم و توسعه اطلاعاتی جامعه دانایی محور              95

6 - 5 آموزش در هزاره سوم                 101

7 - 5  بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش                               105

8 - 5 نگاهی به رابطه فناوری ارتباطات و اطلاعات با آموزش                              107

 فصل ششم : بحث و نتیجه گیری ؛ ارزشیابی                                   11

1 - 6 آیا آموزش از راه دور موثر است ؟                                                 112

2 - 6 مزایای دانشگاه مجازی                                                                 113

3 - 6 روشهای ارزشیابی                                                                      118

4 - 6 ارزیابی های كیفی                                                                      120

5 - 6 بررسی اجمالی دو دانشگاه اینترنتی                                                    122

5 - 6 پیشنهادات و نتیجه گیری                                                              130

      فصل هفتم : آموزش الکترونیکی و مهندسی معدن                             131                                           

 منابع و ماخذ :                                                                               151

فهرست کتاب ها                                                                                 152

فهرست سایت های اینترنتی                                                                      153

 

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : آموزش الکترونیکی و کاربرد آن در مهندسی معدن , آموزش الکترونیکی مهندسی معدن معدن الکترونیک ,آموزش الکترونیکی و کاربرد آن در مهندسی معدن تحقیق پژوهش مقاله پروژه پایان نامه دانلود تحقیق دانلود پژوهش دانلود مقاله دانلود پروژه دانلود پایان نامه


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
آموزش ,الکترونیکی ,مهندسی ,کاربرد , فصل ,فایل ,آموزش الکترونیکی ,مهندسی معدن ,توسعه فن‌آوری ,فن‌آوری اطلاعات ,مهندسی معدن  ,توسعه فن‌آوری اط

بررسی پتانسیل های معدنی استان ایلام

بررسی پتانسیل های معدنی استان ایلام

بررسی پتانسیل های معدنی استان ایلامدسته: معدن 
بازدید: 6 بار
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 125 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 68 

منطقه زاگرس كمی كمتر از پهنه میهن را در بردارد، در حالیكه بجز نفت كه یك كانسار مواد آلی است، تقریباً هیچ گونه اطلاعات معدنی و علمی و اقتصادی از این ناحیه عظیم در دست نیست امید است با پیگیری مطالعات كه آغازش با این گونه پروژه هاست، بتوان با ایجاد كمترین هزینه توان معدنی آنرا مورد پژوهش و ارزیابی قرار داد در اكتشافات ژئوشیمیایی، ویژگی های ژئوشیمی

 

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

بررسی پتانسیل های معدنی استان ایلام


چكیده

در رابطه با طرح پی جویی و پتانسیل یابی كانسارهای غیر فلزی كانسارهای استان ایلام ، مواردزیر استفاده و نقشه های مورد نظرتهیه گردیده است. این مدارك عبارتند از :

1-     فتوژئولوژی عكسهای هوایی مناطق موجود در برگه های (sheet) های حمیل، چغا كبود، جویزر، زرنه و رووان.

2-     تهیه نقشه های پایه و اصلاح این نقشه ها با توجه به عملیات صحرایی

3-     تهیه 5 نقشه زمین شناسی و معدنی با مقیاس 50000 :1 كه واجد نقاط معدنی مشخص شده در طرح می باشد.

4-     نمونه برداری از مناطق یاد شده و آنالیز نمونه های مذكور.

5-     تهیه گزارش مربوط به طرح پی جویی و پتانسیل یابی كانسارهای غیر فلزی.

در این طرح جمعاً تعداد 40 آنالیز بر روی نمونه ها صورت گرفته است و تعداد 100 شبانه روز برای طرح مذكور كار صحرایی صورت گرفته است و نتیجه آن مشخص شدن تعدادی اندیس معدنی می باشد.

در بازدیدهای اولیه این ناحیه سنگ شیلی سیاه رنگ كربناته حاوی ذرات پراكنده سولفید به همراه كانی سبز رنگ و اكسیدهای آهن جلب توجه نموده است.

بر اساس نقشه های تهیه شده و مطالعات انجام شده وجود ناهنجاری های باریت و نیز بیتومین و كمی فسفات و سیلستین به همراه ناهنجاری های سولفورهای آهن (پیریت و ماركاسیت) حاوی مقادیری ارسنیك، روشن گردید. در حالیكه آثار كانیهای مس در سطح زمین یافت نشد. در هر حال نتایج آزمایشات عنصری می تواند امكان حضور عناصر دیگر را بازگو نماید.

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

 فصل اول تاریخچه مطالب قبلی

1-1- مقدمه                                                                                                                                                   6

1-2- مشخصات جغرافیایی استان                                                                                                                         6

1-3- راههای ارتباطی                                                                                                                                        12

 فصل دوم ژئو مرفولوژی منطقه

2-1- مقدمه                                                                                                                                                   14

2-2- زمین شناسی ناحیه ای                                                                                                                              16

2-3- چینه شناسی استان                                                                                                                                  19

 فصل سوم پی جویی وپتانسیل یابی                                                                                    

3-1- سنگ آهک                                                                                                                                           31

3-2- گوگرد                                                                                                                                                   36

3-3- سنگ های تزئینی                                                                                                                                             43

3-4- دولو میت                                                                                                                                              53

3-5- گچ                                                                                                                                                                 62

3-6- بیتومین و قیر طبیعی                                                                                                                               68

 فصل چهارم بررسی کانیهای سنگین منطقه ایلا م

4-1- مقدمه                                                                                                                                                   72

4-2- مشخصات سطحی زمین                                                                                                                                       72

4-3- طرح اکتشاف ونمونه برداری                                                                                                                         73

4-4- تشریح نتایج                                                                                                                                           75

 نتایج و پیشنهادات                                                                                                                                            80

منابع و مراجع                                                                                                                                                  82

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی پتانسیل های معدنی استان ایلام , پایان نامه بررسی پتانسیل های معدنی استان ایلام پایان نامه مهندسی معدن ژئو مرفولوژی منطقه ایلام بررسی کانیهای سنگین منطقه ایلا م منابع معدنی استان ایلام


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
معدنی ,پتانسیل ,استان ,نقشه ,     ,بررسی ,معدنی استان ,بررسی پتانسیل ,استان ایلام ,     تهیه ,منطقه ایلا ,معدنی استان ایلام ,استان ایلام   پایان

معدن دولومیت شهرضا1

معدن دولومیت شهرضا

معدن دولومیت شهرضادسته: معدن 
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 122 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 76 

با توجه به اهمیت كانسارهای غیر فلزی در این پروژه به یكی از كانسارهای غیر فلزی مهم یعنی دولومیت كه مصارف عمده‌ای در صنعت دارد پرداخته شده است

 

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

با توجه به اهمیت كانسارهای غیر فلزی در این پروژه به یكی از كانسارهای غیر فلزی مهم یعنی دولومیت كه مصارف عمده‌ای در صنعت دارد پرداخته شده است.

دولومیت با فرمول شیمیایی Camg(Co3)2 شناخته می شود.

در این پروژه اطلاعاتی راجع به شناخت دولومیت، كانی شناسی، موارد كاربرد، ذخایر، بررسی آماری معادن دولومیت (شامل 10 معدن) و همچنین بررسی كلی دولومیت آورده شده است. سپس به بررسی ذخایر دولومیت در جهان پرداخته و اطلاعاتی در مورد معادن دولومیت ایالات متحده آورده شده است، همچنین توضیحاتی در مورد مراحل اكتشاف و استخراج دولومیت آورده شده است.

استخراج دولومیت در دنیا گاهی بسیار پیچیده و با روشهای زیر زمینی صورت می‌گیرد. در صورتی كه استخراج دولومیت در ایران اغلب بسیار ساده بوده و كلاً به صورت روباز استخراج می شود.

در پایان به بررسی یكی از معادن دولومیت ایران بنام معدن دولومیت شهرضا پرداخته و سعی شده است توضیحاتی درباره منطقه معدن، ذخیره، طرز كار، مراحل و چگونگی استخراج دولومیت در این معدن در اختیار خوانندگان قرار داده شود.

فهرست مطالب

مقدمه............................................................. 1

فصل اول: شناخت دولومیت.......................................... 2

فصل دوم: بررسی دولومیت.......................................... 6

فصل سوم: تاریخچه دولومیت........... 15

فصل چهارم: بررسی و مقایسه معادن دولومیت ایران (با استفاده از اطلاعات اداره آمار

ایران). 36

فصل پنجم: دولومیت در دیگر قاره ها................................. 52

فصل ششم: مراحل استخراج دولومیت......................................... 56

فصل هفتم: درباره معدن و كارخانه كانه آرایی دولومیت شهرضا................. 63

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

برچسب ها : معدن دولومیت شهرضا , معدن دولومیت شهرضا دولومیت


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
دولومیت ,استخراج ,بررسی ,فایل ,پرداخته ,معادن ,استخراج دولومیت ,معادن دولومیت ,دولومیت شهرضا ,معدن دولومیت ,قیمت فایل ,معادن دولومیت ایران ,معد

پاورپوینت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر مبنای ITIL

پاورپوینت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر مبنای ITIL

پاورپوینت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر مبنای ITILدسته: کامپیوتر 
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: ppt 
حجم فایل: 6210 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 140 

دانلود پاورپوینت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر مبنای ITIL

 

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

پاورپوینت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر مبنای  ITIL

این پاورپوینت در140 اسلاید به صورت کامل 

مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر مبنای  ITIL

توضیح داده است.

برخی از عناوین اسلاید ها:

مقدمه – فناوری اطلاعات

عناصر کاملا اصلی

مدیریت اطلاعات
پیاده‌سازی شبکه‌های رایانه‌ای
مهندسی رایانه
طراحی سیستم‌های پایگاه داده
مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی
سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت
مدیریت سیستم‌ها
امنیت
مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM)
اهداف ITSM
از اصلاح و بهبود فرآیندهای  ITSM چه سودی عاید سازمان خواهد شد؟
3 نکته کلیدی در اجرای ITSM
ITIL  چیست؟
 ساختار ITIL
مزایای استفاده از ITIL
مزایای اجرایITIL  در سازمان
چرا نیاز بهITIL  داریم؟
ITIL V2
مدیریت ارائه خدمات(service delivery management) 
Service Delivery Strategies
ITIL Simplified
مدیریت پشتیبانی خدمات(service support management) 
 بهبود مداوم سرویس ( CSI – Continual Service Improvement )

تعریف چند واژه مربوط به ITIL

میز خدمت Service Desk ) )

میز كمك Help Desk ) )

طرز كار میز كمك Help Desk ) )

برون سپارها (Outsourcer)

پشتیبانی سرویس  ( Service Support )

و.....

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات


هفت آسمون
منبع این نوشته : منبع
خدمات ,مدیریت ,فناوری ,اطلاعات ,itil ,service ,فناوری اطلاعات ,خدمات فناوری ,مدیریت خدمات ,پاورپوینت مدیریت ,مبنای itil ,خدمات فناوری اطلاعات ,مدیریت خ